Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 055 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 055 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Tế vũ mông mông thần,

Giang biên lộ bất thân.

Đạo đồ âm tín viễn,

Bằng trượng tá đông phong.

DỊCH NGHĨA

Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng,

Mé sông đường sá chẳng nào thông.

Xa xôi âm tín biệt tăm tích,

Chỉ có vậy nhờ sức gió đông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác.

Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn.

Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng.

Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tế vũ mông mông thấp, giang biên lộ bất thông, đạo đồ âm tín viễn, bằng trượng tá đông phong.

/Mưa phùn mờ mịt ẩm ướt, đường bên sông vắng người qua lại, tin tức xa xăm, chỉ còn trông cậy ở gió đông./

Quẻ 55, thuần dương, còn gọi là quẻ Trùng Ngũ (thổ lấp thổ)

. Số 5 tên là Đức tin, tượng là mũi, đức tin chồng lên đức tin không hằn là đức tin vững chắc, chín muồi đòi hỏi hành động nhanh, gấp. Mà thực ra là hai số 5 xô đẩy nhau, nên nghẹt khí, thiều khí thở, đức tin thành mông muội, mờ mịt như mưa phùn. Ma trận 55 vì thế đứng, đứng kéo dài.

Quẻ xấu. Bất lợi gia trạch. Thời cuộc khó khăn. Người đi xa lạc lối, mất tin, gặp nan, chưa muốn trở về. Bất lợi cầu danh, cầu quan. Bất lợi kiến quý giao tiếp.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top