Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 053 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 053 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Tu trước lục,

Mạc viên vu.

Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt,

Trục dục no trung đắc cự ngạo.

DỊCH NGHĨA

Phải ra sức chớ đi xa,

Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu.

Hang con cóc lại thả câu,

Trên cây hết cá, xây lầu trên mây.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức.

Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được.

Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được.

Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả.

Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tu chước lực, mạc viễn du, trường can câu hướng thiềm thử quật, trực dục vân trung đắc cự ngao.

/ Liệu sức chớ đi xa, dùng cần câu dài hướng lên cung trăng ném câu, những muốn câu cá ngao ở trong mây./

Quẻ 53 thuần dương. Ma trận vận động trục 5-3-7 rồi đứng. Đức tin số 5 xây dựng trên nền móng số 3, Gia Đình. Chí hướng trong khuôn ấy có khả năng đi xa ? Không tự lượng sức mình, đi xa liệu có tới đích? Như thế, cho dù có chắp nối cần câu thật dài, vung cần lên, liệu có câu được cá ngao nơi cung trăng?

Quẻ 53 đang thời Đoài, vui vẻ, hào 5 chí tôn là đang ở cao chót sự vui, chuyện giầu sang phú quý không có gì phải bàn. Điều đáng bàn là phải biết tự bằng lòng, phải biết giữ mình, không kiêu ngạo tham vọng, không trác trụy hưởng lạc, phải biết lượng sức mình mới tránh được thất bại, họa hại.

Quẻ tiểu cát. Lợi việc an khang gia trạch, lợi việc hôn nhân tử tức. Bất lợi việc cầu quan cầu tài, việc viển vông mơ hồ.

/ Tưởng hay mà hóa mơ hồ/ Sao câu được cá về từ biển mây?../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top