Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 052 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 052 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Đoài

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Sầu kiếm phóng,

Tiếu nhan khai.

Thu nguyệt quải cao đài,

Nhân tòng thiên lý lai.

DỊCH NGHĨA

Buồn bã nay đi hết mặt dài,

Nụ cười vui vẻ đón ngày mai.

Trăng thu sáng chói treo trời giữa,

Mừng rỡ người từ thiên lý lai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát.

Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó.

Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy.

Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Sầu kiển phóng, tiếu nhan khai, thu nguyệt quải cao đài, nhân tòng thiên lý lai.

/ Sắc mặt hết u buồn, miệng cất tiếng cười, nhan sắc lại như trăng thu treo trên đài cao, mừng người từ ngàn dặm đến./

Quẻ 52, âm dương thuận lý hoàn hảo. Tự thân kết trục 5-2-8, đây là trục thổ, coi sóc việc sinh tồn/sinh lý. Khi đã xuất hiện trục 5-2-8 thì mọi chuyện trong bể đời không còn gì phải bàn lo, phải toan tính, ngoại trừ lòng kiêu ngạo và muốn tham lam hơn người, cai trị người, thụ hưởng sung sướng bản thân trên đời sống trăm họ.

Quẻ cát vượng. Đức của quẻ là tu thân thiện phúc.

Suy ngẫm bao la: / Phai buồn nhuận tiếng cười vang/ Tây Thi cũng thể thẹn thàng trăng sao/ Nguyệt thu e ấp đài cao/ Nghênh người ngàn dăm xôn xao cầu về../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top