Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 051 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 051 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỜNG THƯỜNG

Bát Thuần Đoài

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Không, không, không,

Không lý đắc thành công.

Bàn Đào thiên tải thực,

Bất phạ ngũ canh phong.

DỊCH NGHĨA

Chớ tưởng không là đã không,

Chính vì cái đó mới thành công.

Bàn Đào quả trái nay mùi chín,

Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng.

LỜI BÀN

Chứa lâu ắt phải chướng, uất lâu ắt phải bật. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Không mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên phát đạt. Đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tích thiện ắt có thừa phúc, do đó có thể ngồi đợi được.

Đầu hai câu của quẻ thơ nói, mới xem qua thì làm người khó hiểu. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu "Cao thảo chi hạ hửu la, hương mao lư chi ốc xuất lương tướng". Nghĩa là trong cỏ rác còn có bông lan. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy.

Như thể những việc cầu xin của người, nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Không,không,không. Không lý đắc thành công, bàn đào thiên tải thục, bất phạ ngũ canh phong.

/ Không, không, tất cả là không. Trong lòng mà được chữ không là thành công. Như quả đào ngàn năm mới chín, chẳng sợ gió năm canh./

Theo bước ma trận, số 5 dương, số 1 dương, quẻ 51 thuần dương. Số 5 nghĩa là Đức tin, số 1 nghĩa Sự nghiệp, từ Đức tin mà gây dựng Sự nghiệp bảo là thuận lý, từ gốc rễ lên cành lá, đó là đường vận động chính của ma trận, tự kết trục 5-1-9. Tuy nhiên, số 5 Đức tin có năng lực ảo diệu, tự ra được số 2 nếu là nam, ra được số 8 nếu là nữ, bởi số 5 là trung tâm thổ, giữ vai trò chủ, chi phối được toàn bộ trục thổ 2-5-8.

Quẻ 51, cát vượng toàn diện. Lợi tam tài, cầu gì cũng được. Đức của quẻ: / Ở trong muôn sự đều không/ Bạch thủ mà khởi thành công ngàn tiền/ Cũng đào, sao gọi đào tiên?/ Ngàn năm mới chín, gió suốt đêm sá gì../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top