Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 050 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 050 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Đoài

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Tài mã lưỡng mang mang,

Quan lộc hữu định phương.

Trư dương, ngưu khuyến,

Tự khứ chủ trương.

DỊCH NGHĨA

Tiền tài phú quý lo chi,

Về điều quan lộc có gì đáng lo.

Heo, Dê, Trâu, Chó đều cho,

Cho đi lo lấy, ấm no cuộc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này tốt, vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông, tài lộc vài như nước, hết sức giàu sang phú quý. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được.

Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi, tất cả đều có định sẵn rồi. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Đến lúc "Phúc tự lại". Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng, tuy nhiên, câu xưa "Tọa hưởng kỳ thành" đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý, song vẫn có lý do tồn tại của nó. Chẳng hạn như trúng số không phải sao.

Vậy việc cầu xin của người, hãy chỉ cố công cày cấy, còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người.

Quẻ dạy: Chớ lo, cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chờ các năm Hợi, Mùi, Sửu, Tuất là những năm vận tốt của bạn. Cầu tài, cầu mưu đắc lợi. Tính chuyện đỏ đen hạp. Biểu tượng: heo, chó, dê, trâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tài mã lưỡng thông mang, quan lộc hữu định phương, chư dương ngưu khuyển, tự khứ chủ trương.

/ Tiền bạc và xe ngựa hai thứ này làm người ta vội vàng, vướng bận. Một khi quan lộc đã đến, thì dẫu là ngựa, dê, chó lợn cũng có phần./

Quẻ 50 là tuyệt cách đức tin. Số 5 là đức tin dương, số 0 là đức tin âm, không rủ quyến được nhau, mạch lạc rõ rãng, động tĩnh phân minh. Quẻ 50 còn gọi là quẻ nhị ngũ, hai số 5, tức là số 0 động dịch biến thành số 5. Hai số 5, sẽ có 1 số 5 biến chuyển hoặc ra số 2, là nam, hoặc ra số 8 là nữ, ma trận vận động nhiều cửa, vận động toàn diện mà cát tường.

Quẻ 50, cát tường. Lợi lạc mọi điều. Không có gì đáng kề phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top