Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 049 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 049 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Trầm trầm kha nhiên,

Bất kiến thiên tâm.

Lôi môn nhất chân,

Thẻ kiện thân khinh.

DỊCH NGHĨA

Bệnh tình quả thực trầm kha,

Đất trời u ám hơi hà khổ đau.

Chờ khi sấm sét rồi sau,

Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành.

LỜI BÀN

Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát, nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến, cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

Bói được quẻ này, ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió, như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng, khó khăn, trở ngại như trước.

Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên, mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng, lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi.

Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn, hiện nay chưa gặp may mắn, thành đạt tức khắc. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công, toại lòng. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp.

Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Ẫn nhẫn chờ thời. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Chờ qua cơn giông tố, ắt mọi việc sẽ định. Đau bệnh kéo dài. Cầu tài, cầu mưu bế tắc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Trầm trầm a nhiễm, bất kiến thiên tâm, lôi môn nhất chấn, thế kiện thân khinh.

/ Lịm lịm nhiễm bệnh, chẳng thấy lòng trời, chỉ một tiếng sấm vang động là thân thể nhẹ nhõm./

Quẻ 49 âm dương thuận lý. Số 4, số 9 theo tiên thiên thuộc kim, số 4 trên thiên bàn hậu thiên là tam sơn Thìn/Tốn/Tỵ. Số 9 trên thiên bàn hậu thiên là tam sơn Bính/Ngọ/ Đinh, sáu sơn này khiến quẻ 49 thành vùng hỏa vượng. Hỏa vượng kim chảy. Ma trận 49 tự thân vận động trục 4-9-2, lợi lạc mọi điều cầu muốn.

Quẻ 49, cát tường. Lợi việc dữ qua ngay. Lợi việc bệnh lâu ngày gặp thầy gặp thuốc. Việc rắc rối được tháo cởi, việc trì trệ được xem xét, Việc khó được bình. Tối hỷ việc sức khỏe tuổi trời. Ngẫm: / Khoan khoái thân mình khi tráng kiện/ Sức khỏe vàng mười tiếng sấm vang../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top