Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 043 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 043 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Vô thượng khứ tại tiền đầu,

Hồi đầu nhất ngộ, thắng cương hải thu.

Thiên điều vạn tuyến, lộ thường tại,

Tự hảo sưu cầu.

DỊCH NGHĨA

Đừng đi tới tại nơi này,

Trở đầu tỉnh ngộ, kéo dây ngựa cương.

Biết bao trước mặt nẻo đường,

Tự mình lựa chọn, đo lường mà đi.

LỜI BÀN

Phải tùy cơ mà hành động, chớ có đợi thời. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Họ giữ gìn cẩn thận, họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm, để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn.

Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa, tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ, phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá.

Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Còn việc đi xa cũng không nên.

Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm, lại tìm ở đâu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài, cầu danh, cẩn thận mới hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vô thượng khứ tại tiền đầu, đầu nhất ngộ, thắng cương hảo thâu thiên điều vạn tuyến lộ, tự hảo sưu tầm.

/ Đường đi trên hết phải đi đầu, lúc quay trở lại mới tỉnh ngộ, tự phải nắm được muôn đường ngàn lối, thời sưu tầm mới tốt./

Quẻ 43, âm dương thuận lý, không hoàn hảo, vì theo bước ma trận, số 3 lên 4 là thuận, số 4 về 3 là nghịch, là lỡ trớn một nhịp. 3 lên 4 bảo là gia đình vững mạnh làm nền tảng cho Phú quý. 4 về 3 bảo là khi giầu sang mới nghĩ tới việc gây dựng một gia đình phúc lộc mà thụ hưởng. Hai bước thuận nghịch này dù đường lối khác nnhau, nhưng mục đích và ý nghĩa tranh đấu là một. Vững đức tin, ma trận vận động toàn diện, cát tường.

Quẻ tiểu cát. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi bước tiên phong, nhưng phải toan tính kỹ lưỡng, kẻo như lạc đà đi trên sa mạc, lạc đường quay lại, đầu đàn lại đi chót, nhân và quả hiện rõ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top