Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 042 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 042 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Sơn Độn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Ần trung hiền, hiện trung vi.

Cá trung hữu huyền cơ.

Tham đắc thân liễu,

Trực thượng tiên the.

DỊCH NGHĨA

Mờ lại sáng, nhưng sáng lại mờ,

Trong kia đàng ẩn có huyền cơ.

Ai mà biết được ý tình rõ,

Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ.

LỜI BÀN

Huyền cơ mà không huyền, đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Thánh hiền Tiên Phật, ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên, mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu, khó đạt, mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người.

Người xin được quẻ này, mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ, và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau.

Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm, có tính cách chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ẩn trung hiện, hiện trung vi, cá trung hữu huyền cơ, tham đắc thấu liễu, trực thượng tiên thế.

/ Trong cái ẩn có cái hiện, trong cái hiện có cái tinh vi, trong mỗi cái đều có cái cơ huyền, tham dự được thông suốt, thời lên thẳng thang tiên./

Quẻ 42, tượng là đôi mắt, ấy là thời Quan hay Quán. Xem dưới là Quan, xét trên là Quán. Nên mới bảo trong cái ẩn có cái hiện, trong cái hiện có cái huyền vi, thấu hiểu được điều đó thì trong lẽ đời không gì là không dụng được, không con đường nào muốn đi mà không tới được. Quẻ 42, số 4 nghĩa Phú quý, số 2 nghĩa Hôn nhân, tùy người coi trọng số 2 hay số 4 mà giảng quẻ, vì số 42 tự kết trục 4-2-9, số 9 ý nghĩa Danh vọng.

Quẻ cát. Mọi việc cầu nguyện đều lợi lạc, cát tường. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top