Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 041 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 041 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Càn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Đào lý thư nghiên, xuân quan tiên lệ,

Lương thân mỹ cảnh quan tu ký.

Tùy tâm sở vãng, sự sự tương nghi,

Vô dụng đa nghi, can độc than kỳ.

DỊCH NGHĨA

Đào lý hoa khai xuân bắt màu,

Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao.

Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi,

Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động, độc tâm cầu đạo, mong chờ các đấng thần linh ủng hộ, trời phật chở che. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết.

Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào, lý đang nở rộ, báo hiệu ngày xuân đã về với người. Nghĩa là thời vận đã đến. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình, phải kiên chí mới nên.

Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành, chớ lo. Cầu danh cầu lợi sắp đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đào lý thư nghiên, xuân quang tiên lệ, lương thời mỹ cảnh quân tu ký, tùy tâm sở vãng sự tương nghi, vô dụng đa nghi, can độc thần kỳ.

/ Đào mận trĩu cành, cảnh xuân tươi thắm, giờ tốt cảnh đẹp nên ghi nhớ, tùy ý mà đi, mọi việc đều nên, đừng có đa nghi mà coi thường trời đất./

Khi có Sự nghiệp (số 1) có Phú quý (số 4) con người dễ xem thường Càn Khôn, bảo là dị đoan, hoang đường, mà sinh kiêu căng, ngạo mạn, đa nghi. Đó là cách gọi mời hung họa. Theo bước ma trận, quẻ 41 không tự thân vận động, tuy nhiên cả hai số 1 và 4 đều có năng lực lên số 5 mà kết được hai trục quan trọng của ma trận là 1-5-9 và 4-5-6.

Quẻ tiểu cát. Lợi tu thân, tự tin. Lợi gia tăng sự nghiệp, thăng quan, tiến chức. Lợi hùn hạp, kết nối, mở rộng khuyếch trương buôn bán, kinh doanh. Lợi xuất hành, cầu hỉ. Lợi nghiệp học tấn học. Bất lợi hồ nghi, hoang đường, kiêu ngạo, xa xỉ, tự tôn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top