Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 040 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 040 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Thiên Sơn Độn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhất đới thủy, bích trừng trừng,

Chu trú giang biên, nguyệt đáo thiên tâm.

Ồn bộ kỳ trung, huyền diệu bất minh,

Phi nhân ngọ kỷ, cơ tán sinh thần.

DỊCH NGHĨA

Thuyền nan một mảnh giữa dòng,

Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay.

Vậy mà ai lại sầu tây,

Cho ray rức dạ, cho cay thân mình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nhẹ tin lời người, nhu nhược quả đoán, có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, làm những việc chụp hình bắt bóng, cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn?

Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ, đừng quá vội vã mà có hại, hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn.

Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng, thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi.

Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Vận thời chưa thông. Làm ăn chỉ vào mức thường. Quẻ khuyên tùy thời, tùy lúc, hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Cầu tài cầu danh chưa thông

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất đái thủy, bích trừng trừng, chu trụ giang thương, nguyệt đáo thiên tâm, ổn ổn bộ kỳ trung, huyền diệu bất văn, phi nhân ngộ dĩ, cố táng sinh thân.

/ Một giải nước lắng trong, thuyền đậu trên sông, trăng tới giữa trời, rón rén bước trong đó, chẳng để ma (phi nhân) nghe thấy, nếu nghe thấy ắt mất mạng./

Theo ma trận, số 4 và số 0 đều âm, quẻ 40 thuần âm. Số 4 thuộc Phú quý, hiện trạng no đủ sung sướng, nhưng số 0 thuộc Đức tin âm, người quân tử hiểu được lẽ thuận nghịch, tìm được giải pháp tương thích nên bằng lòng với sự sung sướng hiện hữu, kẻ tiểu nhân, tham vọng, mưu chước, không ngay thẳng, tham lam, nên Phú quý coi như vôi bạc, ắt khó tương thích, hung xấu, tai họa. Một chữ Phú Quý mà tùy luận hung/cát.

Quẻ hung cát song hành. Lợi đức tin, lợi tu thân. Bất lợi việc mưu sự, hội sự. Bất lợi việc phú quý phi nghĩa. Bất lợi việc khai trương, khuyếch trương, hùn hạp.

Suy ngẫm: / Trên sông thuyền đậu giữa trời/ Long lanh đáy nước đầy vơi trăng vàng/ Giấu chân, nhón gót khẽ khàng/ Kẻo phi nhân chúng lang thang bắt hồn/ Chúng mà bắt, ắt khó còn../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top