Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 038 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 038 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thiên Sơn Độn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Hoàng bằng báo thượng lâm,

Xuân sắc tiên minh.

Đề tiên khoái trước,

Mã thượng tốc hành trình.

DỊCH NGHĨA

Hoàng oanh đã báo tin mừng,

Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông.

Bập bùng lên ngựa ruỗi dong,

Đường mây rực rỡ sự mong công thành.

LỜI BÀN

Ham vui biếng nhác, ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Chè chén say sưa, đó là gốc của sự thất thời. Phàm làm việc cần phải sớm, chớ nên dùng dằng do dự. Hãy đứng ngay lên mà đi, mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt, rất đáng mừng đây.

Những sự cầu xin của người, nên sớm kế hoạch tiến hành. Nay đang là hợp thời và vận đến, đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu, chớ để chậm trễ thì lại nguy.

Ý quẻ dạy rằng, bất cứ cầu xin việc gì, hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc.

Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Tuy nhiên, chớ chần chờ, nên thực hành gấp đi, để trễ là hỏng. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hoàng ly báo thượng lâm, xuân sắc tiên minh, đề tiên khoái chước, mã thượng tốc hành trình.

/ Chim vàng anh hót véo von vườn ngự, sắc xuân tươi sáng, kíp ra roi, cưỡi ngựa lên đường./

Quẻ 38, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 3 và số 8 đều thuộc mộc, các việc thuộc sinh/ dưỡng, tự trọng lợi lạc vô cùng. Chim hót véo von vườn ngự/ Sắc xuân tươi sáng, ám chỉ số 3 và 8 xuất hiện đầy đủ. Quẻ 38 tự thân kết trục 3-4-8, các việc/ sự thuộc khu vực Gia đình/ Phú quý/ và Trí thức phát triển rực rỡ, thành tựu như muốn.

Quẻ cát. Lợi việc cầu tài. Lợi việc thi cử cầu quan, cầu danh. Lợi việc xuất hành, khai trương. Tượng của thời đua tranh dựng nghiệp, người tài được trọng dụng. Lợi ứng phó quyền biến mọi hoàn cảnh để thích nghi, chinh phục. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top