Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 037 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 037 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Sơn Độn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Vạn mã quy nguyên,

Thiên viên triều động.

Hổ phục long giáng,

Đạo cao đức trọng.

DỊCH NGHĨA

Ngựa dần chung một đường về,

Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng.

Rồng hầu hổ phục tề toàn,

Tài cao đức trọng huy hoàng công danh.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ người quân tử, hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Ví thử có kẻ lòng tham, lòng lang dạ thú, dèm pha phỉ báng, thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Về chuồng, chầu động, chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái, với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ.

Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng, trăm việc hanh thông, cầu tài có tài, hôn nhân được vợ chồng, làm quan nổi tiếng. Gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bịnh tật mau khỏi. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội, công danh vinh quang vậy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, thời vận hanh thông. Công danh tài lợi vững. Mọi việc đều thông đồng bén đọt, được tiến chức, thăng quan. Tài lộc vào như nước.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn mã quy nguyên, thiên viên triều động, hổ phục long hàng, đạo cao đức trọng.

/ Muôn ngựa trở về chuồng, ngàn vượn quay về động, hổ phục long hàng, đạo cao đức trọng./

Số 3 phương chính đông, tên là Thanh Long. Số 7, phương chính Tây, tên là bạch Hổ. Cùng lúc Long/Hổ đồng hiện, uy phong lẫm liệt ngời ngời. Số 3 là Hiện tại, số 7 là Tương lai. 37 tự kết trục 3-5-7, Hiện tại và Tương Lai đều tốt đẹp.

Quẻ cát. Tuy nhiên bí ẩn của ma trận ở chỗ, người gieo được quẻ này phải biết bằng lòng, thuyền đời chạy duy nhất trục ngang rồi đứng, nếu còn tham vọng hãnh tiến, cầu thêm giầu sang phú quý, quyền hành, tất nguy hiểm, ví như con vật vào hang sau cùng, còn thò cái đuôi, dễ bị phát hiện mà gặp hiểm nguy. Ý văn hoa còn là: Chớ ngủ quên trong chiến thắng, lúc thức dậy lại là kẻ thất bại./ Nên ngẫm cấu: Sướng là bằng lòng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top