Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 036 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 036 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Xuân cảnh minh xuân sắc,

Xuân ý bàng thủy sinh.

Xuân thiên vô hạn hảo,

Háp khứ yên quỳnh lâm.

DỊCH NGHĨA

Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi,

Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương.

Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường,

Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.

LỜI BÀN

Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát, nói rằng: đẹp vô hạn, tức là cố lẹ chí khí, biết thừa thời mà hành động.

Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm, tức là nói kết quả tốt đẹp, phải tốt. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy.

Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc đậu, gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý, hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang, kinh doanh thì thuận lợi. Tóm lại thời vận được hanh thông, vạn sự như ý sở cầu.

Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Cầu danh, cầu lợi dễ dàng, xuôi chèo mát mái. Tốt đẹp vô cùng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Xuân cảnh minh, xuân sắc tân, xuân ý biên thủy sinh, xuân thiên vô hạn hảo, hảo khứ yến quỳnh lâm.

/ Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi, mộc xuân nhờ nước, xuân trời tươi đẹp vô cùng, vui đẹp như đi trảy hội yến quỳnh lâm/

Theo bước ma trận, số 3 dương và 6 âm, quẻ 36 âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 3, chính đông, phương vị Giáp/Mão/Ất, thuộc mộc, Thái Dương an tại đây được cách Nhật Xuất Phù tang (mặt trời lên đến nương dâu). Số 6 là phương Tây bắc, thuộc Tuất/càn/Hợi, thuộc thủy, Thái Âm an tại đây được cách Nguyệt Lãng Thiên Môn (Mặt trăng treo cửa Trời). Vì thế, tuy ma trận 36 không tự thân vận động nhưng âm dương thuận lý, vô cùng sáng sủa đẹp đẽ.

Quẻ cát. Cát tường thời cơ hiếm gặp. Lợi cầu quan, cầu tài. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi lương duyên, sinh quý tử. Thơ rằng: / Đời chung cuộc mở tiệc tùng/ Trời xuân tươi sáng dạo cùng tri âm/ Vui như dự yến quỳnh lâm../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top