Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 034 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 034 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nguyệt khuyết hựu trùng viên,

Khô ghi sắc cánh tiên.

Nhất diều di thản lộ,

Kiều thủ vọng thanh thiên.

DỊCH NGHĨA

Trăng kia hết khuyết lại tròn,

Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay.

Đường đi quang quẻ ven mây,

Ngẩng đầu lên ngó, trời nầy xanh xanh.

LỜI BÀN

Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt, nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát, cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân, rừng rậm được khai hoang. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình.

Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh, điều xui xẻo đều đã qua, việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người, bởi cảnh tình của người, như trăng khuyết lại tròn, cây khô nay lại mọc xanh tươi.

Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn.

Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Trăng có khi tròn khi khuyết, bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm, lúc thái, đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái, lo gì chẳng giàu sang, vinh hiển. Cầu được ước thấy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khuyết nguyệt hựu trùng viên. Khô chi cánh sắc tiên, Nhất điều di thản lộ, Kiều thủ vọng thanh thiên.

/ Trăng khuyết lại tròn, cành héo sắc lại tươi, một con đường bằng phẳng, ngẩng đầu trông trời xanh./

Theo bước ma trận, số 3 lên 4, thành quẻ 34, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động trục 3-4-8, nghiêng đông, các việc/sự thuộc Gia đình, Phú quý và Trí thức lợi lạc đầy đủ. Đức của quẻ: Thuận lý, trung chính, cát.

Sau số 3 là 4, sau 4 là 5, số 5 là Đức tin, bảo rằng: Đức tin mách bảo việc sự cát lợi mà nghênh nén/ Đức tin mach bảo đón cơ hội. Nhấn mạnh đón. Không chủ động sẽ lỡ.

Quẻ 34, cát. Mọi việc/sự cát tường. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh. Thơ ngâm nga: /Khuyết khuyết nguyệt để tròn trăng/ Sau mùa lá rụng nhú tưng bừng chồi/ Con đường bằng phẳng thảnh thơi/ Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời vắt xanh../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top