Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 033 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 033 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Dược quá ba đào tam ngũ lý,

Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong.

Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ,

Dụng xả, hành tàng, chẳng phí công.

DỊCH NGHĨA

Mây độ ba đào đã vượt qua,

Gió êm sóng lặn khí ôn hòa.

Đường mây nhẹ bước ngay thang thái,

Ằt đạt thành, nào phí sức ta.

LỜI BÀN

Khổ chưa hết thì cam đã về, gió lặng sóng êm, tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Người xin được quẻ này mọi việc đều cát lợi, khỏi lo buồn rầu.

Thơ quẻ cho hay, những việc không hay đã qua rồi, từ nay về sau được bình an vô sự, vận thời hanh thông.

Vậy, những việc cầu xin của bạn, dù có trở ngại gì đi nữa, cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cầu tài lợi gia đạo, hôn nhân, kinh doanh, viễn du, nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang.

Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Bây giờ là lúc "hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai". May mắn đến thì chẳng còn lo, mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến, thì như cảnh "lôi oanh tấn phúc bi?". Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lịch quá ba đào tam ngũ trùng, tùy tri lãng tĩnh hựu vô phong, tu giao minh đạt thanh vân lộ, dụng xả hành tàng bất phí công.

/ Trải qua năm, ba lần sóng gió. Ai dám quả quyết rằng sóng đã yên, gió đã lặng. Để thẳng tiến trên đường công danh, phải biết ẩn, hiện, dụng, bỏ mới khỏi phí công sức./

Quẻ 33, thuần dương, tượng quẻ Thuần Chấn. Một số 3, gia đình thuận thảo, khó khăn vượt qua, lên số 4 là thuận cách, nhưng đã không lên 4 mà dừng lại ở 3, thành 33, nên bảo: Trải qua năm, ba lần sóng gió, ai dám quả quyết là sóng đã yên, gió đã lặng..Khi đã là 33, hai số dương đẩy nhau, nhất định lên 4, phú quý, nên mới bảo: Thẳng tiến trên đường công danh. Phải biết rút kinh nghiệm thời năm, ba lần sóng gió, chọn các giải pháp khi ẩn, khi hiện, khi dụng khi bỏ thì mọi việc mới thành tựu, không uổng công phí sức.

Quẻ Cát. Lợi việc gia đạo. Lợi việc cầu tài, cầu danh, cầu hôn nhân, tử tức. Lợi cầu mọi sự vì sự khó đã qua, trước mặt là bến đẹp, bờ phúc. Tuy nhiên bất lợi việc hoang tưởng mơ hồ, bất lợi việc kiêu ngạo, xem thường đạo lý, càn khôn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top