Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 032 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 032 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Lạc chi cực hỉ, ưu tương chí,

Thiên thủy phân minh cát dữ hung.

Tài năng quang đại u chung ám,

Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng.

DỊCH NGHĨA

Sướng quá mức rồi nay sắp rầu,

Đông tây rõ rệt vui cùng sầu.

Nếu không sáng sủa thì u ám,

Trời lặn hướng tây còn sáng đâu!

LỜI BÀN

Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu, trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ, bị co mà mong được duổi.

Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp.

Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình, tiền tài không nên tin người, kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương, nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả.

Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc "Cực lạc sinh bi" Đó là chuyện thường tình của đời người. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lạc chi cực hỷ ưu tương chí, tốn đoài phân minh cát dữ hung, vị năng quang đại chung u ám, nhất lạc tây sơn phản chiếu chung.

/ Vui quá độ ắt buồn tới ngay, xấu tốt rõ ràng như quẻ tốn, quẻ đoài, chưa có gì là sáng sủa mà cuối cùng lại u ám, mặt trời gác non tây mà còn phản chiếu trở lại./

Theo bước ma trận, số 3 dương, số 2 âm, quẻ 32 âm dương thuận lý, nhưng thuận đảo, 3 ngược về 2. Quẻ Tốn thuộc đông nam, phương tứ sinh, quẻ Đoài thuộc chính tây, phương tứ tuyệt, xác định hung cát mạch lạc rõ ràng, không thể mượn quẻ này hóa giải quẻ khác. Thuận theo quẻ là tốt, nghịch là xấu. 3 về 2 là ngược bước ma trận, mới bảo: Vầng ô phản chiếu từ non tây.

Quẻ hung cát song hành. Lợi tu thân tránh họa. Bất lợi việc hội sự, hội việc, chia gia tài, cầu quan lộc, việc tranh cãi, kiện tụng, kiến quan. Bất lợi việc sức khỏe, bệnh chứng, tuổi trời, tang ma. Được của bất ngờ. Người đi xa đột ngột trở về.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top