Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 030 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 030 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thiên Phong Cấu

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Lục hoàng các bạch liểu đầu,

Tất cánh thành hà tế.

Bất như xu thử tinh thần,

Do hảo mãi ta chân khí.

DỊCH NGHĨA

Hoạn lộ công danh có nghĩa gì?

Bạc đầu gối mỏi còn nên chi!

Hư không rút cuộc hư không cả,

Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi!

LỜI BÀN

Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh, chớ tham lam tìm đường phải trái, chớ liều lỉnh vọng tưởng. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta, bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Người quân tử bói được quẻ này, có thể cầu phúc, kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ.

Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão, đầu đã bạc và khí sắc tàn phai, ngày dương oai, điệu võ không còn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già.

Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận, chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính, làm điều phước lành, thì mới yên thân hơn.

Quẻ dạy: An phận thủ thường. Tài ba không có, thời vận cũng không, hay hơn hết nên thủ thường, để tìm hai chữ bình an là tốt hơn hết. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Cầu tài, cầu danh trầm trệ, đánh đỏ đen khó trúng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Lục hoàng các, bạch liễu đầu tất, cánh thành hà tế? Bất như sấn thử, tinh thần giao hảo, mãi tạn chân khí./

Lầu son gác tía, phải bạc đầu việc mới nên, giúp sao được. Chẳng bằng theo đuổi ngay bây giờ, tinh thần mới tốt, bồi dưỡng thêm chân khí./

Quẻ 30, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Số 0 là đức tin âm, là đức tin tĩnh, đức tin không vận động, ma trận 30 đứng. Phải dịch biến số 0 = 5 tức là đức tin âm vận động thành đức tin dương, tức là quẻ 30 = 35, trục 3-5-7 tự thân vận động. Số 7 tên là Tử Tức, tàng ẩn nghĩa tương lại, đích tới, đích mong cầu ở phía tương lai, bồi dưỡng chân khí mà tới được, tựu được.

Quẻ Bình: Lợi việc tu thân đạo lý, tích thiện đức. Lợi việc tam cương gia đạo, xã tắc. Lợi nghiệp học, lợi việc phúc. Bất lợi việc hôn phối, kết nối giao tiếp, quan tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top