Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 029 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 029 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Liễu khước tâm đầu sự,

Tam sinh túc hữu duyên.

Hương văn thập lý quế,

Di bộ nhập thiên biên.

DỊCH NGHĨA

Đáy lòng sự việc đã làm xong,

Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng.

Mười dặm quế thơm tràn nở rộ,

Bước vào trời nọ chẳng hao công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người, cho nên khi đặc thân lên cõi trên, cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm, phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa, mong đáp lại lòng trời.

Ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.

Cầu xin về những việc như công danh, gia đạo, kinh doanh, tiền tài, bịnh tật đều gặp được may mắn và yên lành. Chẳng có gì lo ngại.

Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông, tốt đẹp vô cùng. Vạn sự như ý sở cầu. Mọi sự hanh thông. Thuận chèo mát mái. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Biểu tượng: Bản quế.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Liễu khước tâm đầu sự, tam sinh túc hữu duyên, hương khai thập lý quế, di bộ nhập thiên biên.

/ Đã dứt bỏ được mối tâm tư, có thiện duyên từ ba kiếp, quế thơm tỏa xa mười đặm, rời gót lên cõi trời./

Quẻ 29, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 9 thuộc Danh Vọng, kết trục 2-9-4, số 4 là Phú Quý, Tam Sinh Túc Hữu Duyên (Có thiện duyên từ ba kiếp), quá đẹp, quá rực rỡ, lo tu thân mà gìn giữ mà sinh dưỡng.

Quẻ đại cát. Lợi sức khỏe tuổi trời. Lợi phú quý. Lợi hôn nhân, tử tức, kiến quý, kết giao. Lợi khai trương, khai hội, hùn hạp, khuyếch trương. Lợi đi xa cầu tài. Bất lợi việc mơ hổ hoang đường. Bất lợi tranh cãi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top