Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 028 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 028 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Lộc mã giao trì,

Nam nhi đắc chí thì.

Hành trình tảo biện,

Vinh quy lạc kỳ di.

DỊCH NGHĨA

Ngựa kia đang trẩy thôi đường,

Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành.

Lên đường mau, mộng bình sanh

Hồi hương áo gấm công thành nên danh.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng.

Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh, thi cử. Nếu cầu về kinh doanh, gia đạo, hôn nhân v.v cũng đều được xứng ý, không gì đáng ngại.

Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son, hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi.

Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Cầu được ước thấy. Vạn sự đều thông, cầu danh, cầu lợi đều thông suốt. Đánh số càng hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Lộc mã giao trì, nam nhi đắc chí, thời hành trình tảo biện, vinh quy lạc kỳ di.

/ Lộc mã giao trì, nam nhi toại chí, lúc lên đường phải sớm, công việc được vinh quang, ra về hẹn hò vui vẻ./

Lộc Tồn và Thiên Mã là hai ngôi sao Tử Vi, hội với nhau thành cách Lộc/ Mã giao trì, cách cục thật đẹp, càng đẹp hơn với người nam cầu phú quý công danh. Tuy nhiên, chỉ với người nam can Giáp, can Canh và tuổi Thân/Tí/Thìn hoặc Dần/Ngọ/Tuất mới thật đắc cách, vì Dần trong phương vị Sửu/Cấn/Dần thuộc số 8 và Thân trong phương vị Mùi/Khôn/Thân thuộc số 2, cư trên trục thổ 2-5-8.

Quẻ cát. Mọi việc đều lợi lạc, thuận cho tin/ cầu. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top