Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 027 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 027 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Thiên Phong Cấu

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Mạc quái ngã kiên thác,

Tâm tính tự thành kha.

Thiên tịch bất thông tâm,

Chân nhân khước bát ma.

DỊCH NGHĨA

Ầy ơi đừng tưởng ta lầm,

Hiểm sâu gian ác, tại tâm ngược trời.

Ở ăn hiền đức một đời,

Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma.

LỜI BÀN

Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng, người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác, không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác, thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn, chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực, Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ, không lành đâu.

Người xin được quẻ này, hãy nên suy tính đường chính, đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời.

Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ, sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy.

Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Gieo nhân tốt, gặp quả tốt. Gieo gió thì gặt bão. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Cho nên mới có câu "họa phúc vô môn tự do nhân tự triện". Quẻ không xấu, không tốt lắm. Cầu danh cầu tài chưa đạt, đánh số khó nên công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mục quái kiến thác, tâm tính tự thành A, thiên tích bất thông tâm, chân nhân khước bất ma.

/ Đừng lấy làm lạ là ta nhìn lầm, tâm tính tự ở mỗi người, hẹp hòi mất sáng suốt, người chân chính chẳng sợ tà ma./

Quẻ 27 âm dương thuận lý, số 2 thuộc Hôn nhân hàm nghĩa hiện tại, số 7 thuộc Tử tức, hàm nghĩa tương lai. Quẻ 27 tự thân vận động trục 2-7-6, sau số 7 là 8, quẻ 27 là vận động thuận, cát tường, không e ngại bất kỳ sự cản trở, họa hại nào. Đức tin quyết yếu của quẻ.

Quẻ cát. Lợi việc tu thân thiện đức. Lợi việc làm chân chính, hợp pháp. Lợi đức tin mình, tin người, chớ hẹp hòi đố kỵ, cây vững rễ không sợ gió lay. / Người chân chính không sợ ma quỷ/. Được tài lộc lớn bất ngờ. Mất của tìm thấy. Lợi lạc việc cưới gả, kết bạn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top