Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 026 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 026 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Thiên Phong Cấu

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân,

Thùy thức đương sơ khí tượng tan.

Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê,

Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình.

DỊCH NGHĨA

Cây tươi là một lần xuân,

Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì?

Sanh nhai rừng núi đặng chi,

Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui, hành chẳng bằng tàng, giàu chẳng bằng nghèo, đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Ngư tiều nong pho, đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phú quý tôn nghiêm, ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa.

Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Vậy thì cầu xin của người, đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. Tất cả sự việc mưu cầu, nên thận trọng.

Quẻ dạy: Vừa phải, tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp, chưa ra gì cả. E rằng còn nên công, cần chờ thời vận là tốt. Bôn ba chẳng lợi gì. Cầu danh cầu tài không lợi. Còn hơi xa vời. Tính việc may rủi khó có may mắn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Nhất phiên đào lý nhất phiên xuân, thùy thức dương sơ khí tượng tân, lâm hạ thủy biên tầm hoạt kế, kiến sơn liễu liễu xứng tâm tình.

/ Mỗi lần đào mận tươi tốt là một lần xuân về, nhưng ai biết khí tượng mới mẻ đó bắt đầu từ đâu, bên rừng, bên nước tìm phương sinh kế, thấy được núi là vừa lòng./

Quẻ 26 tự thân kết trục 2-6-7 (mội lần đào mận nở hoa là xuân về). Nhưng phải biết nguồn cội của trục 2-6-7 bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ số 2 cung Hôn Nhân. Tại sao phải nhắc nhở gốc nguồn? là bởi dù kết trục 2-6-7 ma trận vẫn nghiêng, phải lên 8 ngay để thuyền cân bằng. Muốn lên 8, cửa Cấn, thuộc sơn/núi, số 2 phải vững, phải an lành, gốc nguồn từ số 2 là vậy, thấy núi vui là vậy. Ma trận nghiêng khpo6ng phải mà là tượng/ Thuyền nghiêng.

Quẻ cát: Lợi việc gia đạo. Lợi việc sinh kế, thủ nghệ, nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi việc bằng lòng với hoàn cảnh, nhìn thấy núi cao đủ vui. Lợi kiến quý, cầu quan, bất lợi cầu tài, tranh tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top