Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 025 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 025 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Phong Cấu

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Kiến bất kiến,

Dã phòng nhân hội diện.

Ngộ bất ngộ,

Đao đê vô bằng cứ.

DỊCH NGHĨA

Hư không, vô ích, vô tăm,

Giả chân, chân giả chớ lầm mà nguy.

Phòng người trở mặt thị phi,

Không bằng, không chứng làm gì mà mong.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui, bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Mất vật thì khó tìm. Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước, hành động hợp lý để may ra khỏi vạ.

Quẻ này không được may gì, mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Tốt hơn là phải giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến.

Bởi quẻ ý có cho hay như trên, nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng.

Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Dù cố gắng đến mấy, cũng khó mong, vì có kẻ phản bội, thọc gậy. Phòng thị phi quan sự. Cầu tài cầu danh còn xa vời, tính toán đỏ đen càng không hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kiến bất kiến, dã phòng nhân bối diện. Ngộ bất ngộ, đáo để vô bằng cứ.

/ Thấy hay chẳng thấy cũng phải đề phòng kẻ trước mặt. Người sau lưng, gặp hay chẳng gặp suy cho cùng cũng chẳng có bằng cứ./

Quẻ 25, tự vận động trục thổ duy nhất 2-5-8. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 5 thuộc Đức tin, hà cớ gì lại mất lòng tin, lại phải phòng ngừa người sau lưng, trước mặt? Ấy là bởi trục thổ biến hóa khôn lường, nữ nhân có thể vào 2 ra 8, nam nhân có thể vào 8 ra 2, ẩn tàng không bằng cớ hung cát. Đức tự tin là chân lý mách bảo tàng ẩn thiện/ác.

Quẻ bình. Bất lợi việc cầu hòa, việc kiến quan, việc khẩu thiệt thị phi, việc quan tụng. Không có bằng cớ thưa kiện, thua nơi công đường. Cầu bình an mà được tài lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top