Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 024 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 024 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Ý kiết kiết,

Tâm thích thích.

Yếu bình an,

Phòng xuất nhập.

DỊCH NGHĨA

Ý buồn biết tính gì đây,

Cho thêm xót dạ, cho khuây ý tình.

Muốn yên chớ có đăng trình,

Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay.

LỜI BÀN

Người xin được quẻ này hãy an tâm, an phận thủ kỷ, đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt.

Theo ý quẻ cho biết, hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận, nhứt là đi xa không tốt, và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình, mà nên an phận chờ thời là tốt hơn.

Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Làm đâu hỏng đó. Đi xa còn gặp nguy. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ, tiền bạc là khác. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. Chưa thuận dịp. Xấu lắm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Tâm thích thích, yếu bình an, phòng xuất nhập.

/ Ý chăm chăm, tâm lo lắng, muốn bình yên phải đề phòng sự ra vào./

Quẻ 24, thuần âm. Tự thân vận động trục 2-4-9, khuôn hình ma trận hiện lên hình ảnh con thuyền mũi bồng, lái khẳm, quá khó khăn trong việc di chuyển, gặp sóng to gió lớn nguy hiểm khôn lường. Cân bằng là giải pháp hóa giải quan trọng nhất. Bảo đề phòng ra vào (vận động) là vậy. Tuy nhiên 2 và 4 thế nhịp hợp gặp cơ may lợi lạc vô cùng.

Quẻ cát biến vi hung. Trước thành tưu lớn, mưu toan lớn, hùn hạp lợi lạc lớn thường gặp họa ách. Đức của quẻ là tu thân kiềm chế ham muốn, dục vọng và mở lòng thiện đức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top