Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 023 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 023 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hỉ, hỉ, hỉ,

Xuân phong nhập đào lý.

Bất dụng cưởng ưu tiên,

Nguyệt minh nhan thiên lý.

DỊCH NGHĨA

Vui thay ôi, lắm vui thay!

Xuân xanh Đào, Lý, đêm ngày hồng tươi.

Lo âu gì, cái nỗi đời,

Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ bỉ cực thái lai, từ chổ khốn quẩn trở về. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta, khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu, chỉ tổ khổ thân ta mà thôi.

Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Cầu gì được nấy, muôn việc như ý, nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả, nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp.

Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Cầu được ước thấy. Sự hanh thông. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Hoàn cảnh đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỉ, hỉ, hỉ. xuân phong sinh đào lý, bất dụng cường ưu tiền, minh nguyệt nhân thiên lý.

/ Mừng, mừng, mừng, gió xuân sinh đào mận, chẳng cần phải lo trước, trăng sáng soi người ở xa ngàn dặm/

Quẻ 23: Âm dương thuận lý và hoàn hảo bước ma trận từ 2 lên 3. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 3 thuộc Gia đình. Hai nội dung này thuận lý sao lòng dạ còn suy nghĩ vấn vương? là bởi 2 và 3 âm dương quyến luyến, không muốn rời xa nhau, mà sự đời luôn phải xếp gánh riêng tư mà lo việc sinh tồn/sinh lý, việc xã tắc, trước mặt số 3 là số 4, Phú quý, dự báo một tương lại, một bổn phận phải gánh vác.

Quẻ cát. Mọi việc cầu đều lợi lạc. Riêng tư ngẫm thêm:/ Đừng nên lo nghĩ ngậm ngùi/ Một vầng trăng sáng soi người dặm xa../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top