Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 022 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 022 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Sự tương phù,

Tại bán đo.

Phiên phúc chung khả miên,

Phong ba nhất diêm vo.

DỊCH NGHĨA

Nửa đường được sự giúp nhau,

Đừng nên áy náy lo rầu làm chi.

Gió mưa tắc nẻo chẳng gì,

Ba đào êm lặng, vậy thì yên vui.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau, không có việc gì là không xong. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ, không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen, điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh.

Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn, tuy chưa được toại nguyện tức khắc, nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp.

Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ, dù vấp phải những khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua được, dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao, và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang.

Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ, lo gì chẳng nên công. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. Cầu danh, cầu tài có kẻ giúp. Chớ lo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Tương phù tại bán đồ, phiên phúc chung khả miễn, phong ba nhất điểm vô.

/ Gặp người sẵn lòng trợ giúp, việc khó khăn phiền phức giữa đường có thể tránh khỏi, sóng gió một chút không đáng ngại./

Quẻ 22, tượng là Thuần Khôn. Nguyên, Hanh, Lợi, Tẫn Mã Chi Trinh. Khôn là nhu thuận, nhu thuận như con ngựa cái thì mọi việc đều thành, mọi khó đều qua.

Quẻ 22 thuần âm, hai số 2 âm tự xô đẩy, xô đẩy trong nhu thuận, một số 2 lên số 3, mà không phạm lỗi về lý cũng như tình với nơi nó tạm rời xa, rời xa vì mục đích chung, công danh chung, thành tựu chung, người đi kẻ ở đều thuận thảo, ấm tình.

Quẻ tiểu cát. Lợi việc vị tha, việc thiện đức. Lợi việc thiên di, việc khai trương, khai hội. Lợi giao tiếp, kiến quý. Lợi cầu quan, cầu tài.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top