Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 021 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 021 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nhật thủy viễn nhất thủy,

Nhất sơn tuyền nhất sơn.

Thủy cùng sơn tận xứ,

Danh lợi bất vi nan.

DỊCH NGHĨA

Nước non non nước dặm ngàn,

Non càng quanh quất, nước càng mênh mông.

Đến nơi non nước tận cùng,

Công danh tài lợi hanh thông khó gì.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu, am hoa minh. Do đó, ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta, nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta.

Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Song nếu là người dốc lòng bước tới, chung quy sẽ được toại nguyện, chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu.

Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng, danh lợi ắt chẳng khó gì. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới, đừng nửa đường nản chí, thành công sẽ về với bạn.

Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Cầu danh, tuy chưa thông buổi này, nhưng về sau ắt đạt, chỉ cần có chí kiên nhẫn. Cầu tài hơi chậm. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất thủy viễn nhất thủy, nhất sơn toàn nhất sơn, thủy cùng sơn tận xứ, danh lợi bất vi nan.

/ Một nước xa một nước, một non quanh một non, đến chỗ cùng của non nước, thì danh lợi kể như chẳng còn gì khó nữa/

Theo bước ma trận, số 2 âm, số 1 dương, quẻ 21 âm dương thuận lý, thời Thái, Thiên đã vượt muôn ghềnh thác, Địa đã trải muôn trùng non, Thiên Địa gặp nhau, Thiên phong lên, Địa lắng xuống mà sinh thai khí. Thuyền đời ung dung tới bến bờ chẳng còn e gió giông bão cạn.

Quẻ cát. Lợi nghiệp học, tấn học, lợi kiến quý, cầu danh, lợi hôn nhân tử tức, lợi gia đạo, lợi buôn bán đường xa, lợi khuyếch trương, hùn hạp. Người đi xa trở vế. Mất của lại thấy. Riêng việc công môn, nên kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top