Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 020 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 020 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Đào Lý tạ xuân phong,

Tây phi hựu hậu đông.

Gia trùng vô ý tự,

Thuyền tại lãng đào trung.

DỊCH NGHĨA

Đào Lý tạ, gió xuân đưa,

Đông Tây tản mác hương thừa hết vương.

Trong nhà không có chủ trương,

Như thuyền một mảnh tang thương ba đào.

LỜI BÀN

Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi, bói bệnh tật bất định, bói hôn nhân vô hy vọng, bói ra đi bị ngăn trở, bói kiện tụng lành ít dữ nhiều, đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi, không tốt đẹp thanh thản gì. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được.

Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân, như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn!

Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương, bay chạy đông tây. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy.

Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy, cũng như cá mắc cạn. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". Suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, chờ dịp thuận lợi hãy hay. Cầu tài, cầu mưu đều bất thông. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. Vì quẻ quá xấu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đào lý tạ xuân phong, Tây phi hựu phục đông/ gia trung vô ý tự/ Thuyền tại lãng đào trung.

/ Đào mận rụng lúc gió xuân, bay về tây lại trở về đông, trong nhà không vun đắp, như thuyền giữa sông lớn/

Thành quả cuộc sống sắp được thu hoạch, bỗng rơi rụng theo gió (hoàn cảnh, môi trường), xoay xỏa đông tây phương nào cũng gió. Quẻ khởi từ số 2, việc sự khởi từ Hôn nhân, gia đình, nên mới bảo việc quan trọng ở đời không gì bằng mái ấm gia đình, mà thời quẻ, mái ấm đang giá lạnh, bất toàn.

Quẻ xấu: Mọi việc đều nên xem xét kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top