Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 019 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 019 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Bất viễn bất cận,

Tự dị tự nan.

Đẳng nhàn nhất sự,

Vân trung tiếu khan.

DỊCH NGHĨA

Ý xa mà lại như gần,

Ý gần mà lại như gần như xa.

Dễ như mà lại khó hòa,

Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần, dù khó dễ, thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Song, nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý.

Những việc cầu xin ở đây, thấy dễ nhưng chẳng dễ, tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu.

Vậy xin được quẻ này, phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó, đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành, việc tuy dễ mà lại khó, tuy khó mà lại dễ. Dễ khó, hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên.

Quẻ dạy: Do ở tài mình, và trí lực của mình. Cương cầu cũng vô ích, nếu ta không đủ tài. Quẻ không hoàn toàn tốt, mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Xấu tốt, tùy ở hành động của ta. Cầu tài, cầu mưu tuy chậm, nhưng cố thì thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bất viễn bất cận, tự dị tự nan, đẳng nhàn nhất sự, vân trung tiếu khan.

/ Chẳng xa cũng chẳng gần, tựa như dễ, tựa như khó, chờ lúc an nhàn nhìn mây dong chơi mà cười thầm/

Số 1 và số 9 tuy hai mà một, Sự nghiệp thế nào thì Danh vọng thế ấy. Tuy là một nhưng là một trong thế giao tranh thủy hỏa, số 1, khảm thủy, số 9, ly hỏa. Giao tranh này dễ hay khó, gần hay xa, dài hay ngắn, khúc đời hay cả đời, đó là điều tự thân phải biết, phải chọn mà hành xử.

Quẻ tiểu cát. Bất lợi việc cầu quan, cầu tài. Có sự nghiệp, có danh vọng rồi tham thêm chi nữa? Lợi an nhiên tự tại. Lợi bằng lòng, ổn định. Vận về đến cửa Hưu (khảm) lâng lâng mà đến, lâng lâng mà đi, mà hưởng phúc lành.

Định thần, ngâm nga: /Bảo chẳng xa cũng chẳng gần/ Sự khó, dễ bở tự thân mình làm/ Rồi đây vào chốn thanh nhàn/ Nhìn đời ngắm đám mây tan mà cười../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top