Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 018 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 018 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Tâm thích thích,

Khẩu thu thu.

Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu,

Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu.

DỊCH NGHĨA

Lòng xa xót, ý bơ thờ!

Than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai.

Suy tư đã lắm ưu hoài,

Chẳng ra manh mối lạc loài hư không.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non, chẳng có hành động quả quyết, cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi.

Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Bởi công việc quá rắc rối, nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự, chỉ sợ chí không kiên".

Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng, chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Cầu danh, cầu lợi còn xa. Tính chuyện rủi may không hạp mấy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm thích thích, khẩu thu thu, nhất phiên tư lự, nhất phiên ưu, thuyết liễu hữu thời hựu bất hưu.

/ Lòng buồn rười rượi, miệng khóc tu tu. Một phen nghĩ ngợi, một phen lo. Có lúc nói thôi rồi lại chẳng thôi/

Quẻ 16 và 18 đều kết trục 1-6-8, trục mũi thuyền đời. Khác nhau ở chỗ quẻ 16 ngoái lại 5, kết được trục 6-5-4, còn 18 ngoái lại 7 ma trận vẫn đứng, mũi thuyền cắm xuống không thể dịch chuyển. Vế lý hai quẻ 016 và 018 giống nhau, nhưng về tượng khác nhau.

Quẻ xấu. Bất lợi việc gia đạo, phụ bệnh, bệnh chứng, thọ yểu. Bất lợi cầu tự, cầu quan. Bất lợi việc hình pháp, việc thế thái nhân tình. Đây là thời vận bĩ, đòi hỏi nội lực tu thân, tự mình vượt hoàn cảnh bế tắc trì trệ mà tiến tới.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top