Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 016 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 016 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Tâm hòa đồng,

Sự hòa đồng.

Môn ngoại hảo thi công,

Giao gia sự hữu chung.

DỊCH NGHĨA

Việc nào việc nấy hiệp hòa

Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi,

Tin này tùy ở nữa trời,

Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang.

LỜI BÀN

Cùng hội cùng thuyền, cùng lòng cùng giúp, hễ ra khỏi cửa là có công, đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân, cũng chẳng nên duy ngã độc tôn, nếu không, thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được.

Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Bởi quẻ đã cho người rất rõ, hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp, đàm tiếu chơi vui, nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa, thì sẽ hạnh phúc cuộc đời.

Do những lời phán xét của quẻ, thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới.

Quẻ dạy: Thời sắp đến, Nên gắng sức ắt thành công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm hòa đồng, sự hòa đồng, môn ngoại hảo thi công, giao gia sự hữu chung.

/ Ý trong lòng đã thuận, sự việc đến đúng như mong đợi, chỉ cần lo việc tiếp rước sao cho đẹp khéo, thì mọi sự vẹn toàn hoàn hảo/

Theo bước ma trận, số 1 và 6 đều thuộc thủy, chủ giao tiếp, kiến quý, lưỡng thủy thành giang, thuận thảo, tốt đẹp. Ma trận 016 tự than kết trục 1-6-8.

Quẻ cát vượng. Lợi việc cầu hòa, kiến quý, hùn hạp, hôn phối. Lợi thiên di. Lợi phần nội dung hài hòa hình thức, cần chú trọng phần hình thức lễ nghi, vì hình thức khiến nội dung được cao giá trị và hoàn hảo. Đây là quẻ tốc hỉ kiến quý, cầu quan, cầu danh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top