Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 013 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 013 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Đắc ý nghi phung phụ,

Tiền trình khứ hữu duyên.

Lợi danh chung hữu vọng,

Tam ngũ nguyệt đoàn viên.

DỊCH NGHĨA

Công thành nghĩ lại chuyện xưa

"Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi

Duyên may ắt gặp còn chi

Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành, mọi việc đều có duyên may. Kén vợ thì được vợ đẹp, tìm việc thì được y việc hay. Trong cuộc trò chuyện, lập tức thành công, đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề.

Quẻ này khá lắm. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại, nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc, chắc chắn thành đạt toại lòng. Nhưng một khi công thành rồi, nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa, mà ừng nên "ăn xổi ở thì" quên những ngày cay đắng cũ, mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Được như vậy, cảnh giàu sang, phú quý sẽ được vững bền lâu.

Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành.

Quẻ dạy: tốt, cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức, chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. Cầu tài, cầu lợi thông. Tính chuyện rủi may rất hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đắc ý nghi phùng phụ, tiền trình khứ hữu duyên, danh lợi chung hữu vọng, tam ngũ nguyệt đoàn viên.

/ Đắc ý gặp vợ lành, đường đi ắt có duyên, danh lợi nhiều triển vọng, xa nhau chừng năm, ba tháng lại đoàn viên/

Quẻ thuần dương. Thuận bước ma trận, số 1 bỏ qua số 2, lên 3, hàm nghĩa việc Hôn nhân đã ổn định, nên đức tin chỉ còn là việc chăm lo cho Gia đình & Sự nghiệp. Số 1, thủy dương, sinh nhập cho số 3, mộc dương, vận động tương thích, lên 4, Phú quý, thật nhanh chóng, cát vượng.

Quẻ cát. Lợi lạc mọi sự/chuyện/ Đặc biệt cưới gả, kiến quý. Sau số 3 là 4, cầu tài bất ngờ thành tựu nhanh chóng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top