Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 012 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 012 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Trạch Lý

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thần ảm ảm,

Ỷ du du.

Thu khước tuyên,

Mạc hạ câu.

DỊCH NGHĨA

Phần buồn ý lại sầu.

Còn biết làm gì đâu.

Ta hãy rút dây mất.

Cá nào mà thả câu.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa, và tránh chuyện thị phi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi, hối thì đã muộn.

Theo ý quẻ nói, hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm, chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu, nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn, nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì.

Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Biểu tượng lả cá. Chỉ cầu may chút thôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thần ám ám, ý du du. Thu khước tuyến, mạc hạ câu.

/ Tinh thần tối tăm, ý chí mơ hồ. Cuốn dây câu lại, đừng câu nữa./

Theo bước ma trận, số 1 lên 2 là thượng cách vận động. Tiếc là dương 1 phóng lên, âm 2 lắng xuống không thể hoan phối, mà thành phí, thành bĩ. Đủ thấy số 2 quan trọng nhường nào, sự nghiệp (1) thành bại cũng chỉ là cái duyên nghiệp vợ chồng mà thôi.

Quẻ xấu. Bất lợi cầu quan, cầu tài. Bất lợi thu vén, hùn hạp. Không nên cố sức, cố chấp, nên suy xét tu thân. Đức quẻ này là Gia đình, là hôn nhân, nên coi trọng. Tu thân lên số 3 (Gia Đình) mà hóa giải hung xấu, mà lợi lạc nghênh/nén.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top