Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 011 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 011 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Vô tung diệc vô tích,

Viễn cận quan nạn mịch.

Bình địa khởi phong ba,

Tự tiêu hoàn thành khap.

DỊCH NGHĨA

Lưng treo đao kiếm thanh cao.

Bước vào cung điện lạy chào đế vương,

Đảm đương công việc phi thường,

Trăm ngàn rèn luyện, đường đời mới nên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương, cái buồn khóc lóc bi ai. Mọi việc đều bất lợi, có danh mà không có thực. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa.

Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người, lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó, và ra vào cửa cổng. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên.

Như vậy sự cầu xin của người. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong.

Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt, tuy ở giai đoạn vinh sang, nhưng chưa có quyền thực lực. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức, may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Tính chuyện may rủi khá hạp. Cầu danh, cầu lợi và tình duyên đều tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vô tung diệc vô tích. Viễn cận quân nan mịch. Bình địa khởi phong ba. Tự tiếu hoàn thanh khấp.

/ Không dấu, không vết. Xa gần đều khó tìm. Đất bằng nổi sóng gió. Cười mà hóa khóc./

Quẻ thủy. Dậm chân tại chỗ, ở số 1, một nghi hoặc, một sức cản, một hoang mang lo sợ, hoặc một nản chí, tự huyễn hoặc bằng lòng, ham vui/chơi đánh mất thời cơ.

Quẻ xấu. Việc lớn bất lợi/ Tự mình không định việc được. Ý chí dựng nghiệp bạc nhược. Mất của khó tìm. Người đi xa khó về. Kiện tụng hao tài đắc tội. Gia đạo rắc rối, gãy đổ buồn thương.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top