Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 010 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 010 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Liêu lệ chinh hồng đôc xuất quan,

Cao phi vũ dục cánh nhan nhan.

Nam chinh bắc tiến, hỏa gia tranh đấu,

Triều vân mộ vũ, ân giao hữu nhạt.

DỊCH NGHĨA

Cô hồng xuất chúng vút bay cao,

Phấn khởi nương mây chí khí hào.

Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại,

Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.

LỜI BÀN

Công danh phú quý, có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Trái lại, nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân, hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy.

Quẻ này tốt lắm, thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn, nhưng là kẻ có tài, nên nay lại được xuất chúng. Có thể bay cao chơi xa, tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Phủ khứ thái lai đấy.

Nhưng có điều hãy nên lưu ý, theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn,như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại, đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.

Quẻ dạy: Cầu mưu, cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Biểu tượng chim: chim Hồng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Kìa kìa con chim hồng lìa đàn

Tiếng kêu than không ai oán nỉ non

Thanh âm mưa nắng bồn chồn

Bài cỏ thi đổi nhịp buồn thành vui..

Quẻ Thổ. Đức tin âm. Thời tĩnh. Một cuộc chia ly của chim lẻ đàn/ Âm thanh hoan hỷ. Gọi số là 10 cho thuận/ đủ bước ma trận tam phương. Thực ra là số 0. Thế úp bàn tay, chờ thời.

Quẻ Tiểu cát. Dụng biến số 0 thành số 5, cát tường mọi sự vân động.

Tại sao nói cát tường mọi sự vận động? Là bởi kết quẻ số 10, vận động sang số 1, khởi một ma trận mới, ví von như xong một ván bài chơi ván bài khác. Kết hung, cứ cho là vậy, khởi cát, cứ cho là vậy, mách bảo ở Đức tin của chính mình mà biết cát/hung.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top