Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 009 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 009 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Quý khách tương phùng cánh khả kỳ,

Đình tiên kho mộc phượng lai nghi.

Hảo tương đoàn sự tòng trường sự,

Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi.

DỊCH NGHĨA

Tương phùng khách quý nẻo đường mai,

Trước ngõ cây khô phụng trổ tài.

Tà vọng đứng nghe làm việc thiện,

Theo người phải trái sẽ ương tai.

LỜI BÀN

Có người đề bạt, mọi việc đều toại lòng, ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế, người quân tử bói được quẻ này thì nên, nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung.

Theo ý quẻ nói, người cầu xin được quẻ này, thì hoàn cảnh sắp gặp may, mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi.

Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng, mà phải tu tâm, tích đức thì mới tốt lành.

Quẻ dạy: Gần gặp lúc "Thới lai phong tống" rồi đó không cần phải lo âu, buồn khổ làm gì. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khách quí gặp nhau đúng hẹn

Cây khô trước sân chim phượng về đậu

Tướng tài biết bỏ sở đoản dụng sở trường

Chẳng bận lòng trước đàm tiếu thị phi

Số 9. Cửa Cảnh. Phương vị tuyệt đẹp thuộc hỏa thành tích (tiền và danh). Vậy mà áp lời sở đoản, sở trường là sao? Lại còn bỏ ngoài tai thị phi đàm tiếu là sao? Là bởi: Tư Lường ẩm tửu Cảnh môn cao..(Nơi cửa Cảnh, miếng ăn/ miếng rượu đều phải biết nghĩ, biết lường), phúc đấy, họa đấy. Tang ẩn quẻ trong hai câu: Tướng tài biết bỏ sở đoản, dụng sở trường/ Chẳng bận lòng trước đàm tiếu thị phi.

Quẻ Hung/cát song hành. Lợi lạc cầu quan/tài lộc. Khắc kỵ ân oán giang hồ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top