Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 008 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 008 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG BÌNH

Thiên Trạch Lý

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ,

Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi.

Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát,

Thử tế thanh danh đế kỳ.

DỊCH NGHĨA

Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ,

Mục hạ người ta vẫn ý ngờ,

Nhạn đến, hoa hoàng đầy phát nở,

Thanh danh vang dội khắp kinh đô.

LỜI BÀN

Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi, nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây một sớm vạn đến, tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này, nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu).

Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ, còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói, người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn.

Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ, lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy.

Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Cầu tài chỉ thông một nửa . Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Hổ phục ẩn cao sơn chờ thời

Muông thú tầm thường cười hồ nghi

Nào hay khi hoa nở nhạn về

Phục ẩn vang lừng danh đế đô

Quẻ thổ núi/ Ý nghĩa dừng lại (cấn)/ Núi cao khó vượt/ Tới đỉnh là vinh quang. Giao Trí thức/ Hoàn thành cai quản. Lợi việc học/ khoa cử/. Lợi việc tích lũy/ tích trữ. Lợi việc tạo Đức, kết Phúc. Quẻ Tiểu cát. Coi xem lại mộ huyệt dòng tộc/ bàn thờ gia tiên. Khắc kỵ công môn/ kiện tụng. Hành trình quẻ: Từ đất bằng leo qua núi/ Từ thất bại lưu về ở ẩn dùi mài kinh sử quyết lập công/ Tiền hung hậu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top