Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 006 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 006 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Bát Thuần Càn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Phi huyền phi ảo,

Phi thiên phi thâm.

Nhất cá diệu đạo,

Trước ý sưu tầm.

DỊCH NGHĨA

Không huyền chẳng ảo cũng không sâu,

Việc tính cầu xin từ khởi đầu.

Có dốc lòng đi, nên khéo léo,

Dò tìm hay dở tránh âu sầu.

LỜI BÀN

Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời, không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa, chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi.

Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu, bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Hơn nữa, ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến, chớ quá nóng nảy gây những điều không hay.

Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng, cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo, rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Sách có câu "Dục tốc bất đạt" vậy.

Quẻ vừa phải. Cầu tài không mấy lợi. Cầu danh phải cố gắng, may ra mới mong thành đạt. Nhẫn Nhẫn. Việc đánh số, cầu hên xuôi, ít thuận lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Chẳng bí hiểm, chẳng nông sâu

Con đường chọn phải khắc câu nằm lòng

Rồi tạo đức rồi gắng công

Sưu tầm, nghiên cứu mới mong tựu thành Càn kim vào cửa này. Mang theo: Phúc đức, may mắn, quý nhân. Lợi lạc mọi việc ý nghĩa cầu/ước. Lợi lạc khai trương/ khuyếch trương/khai hội/ kết nối/ kết bạn/hùn hạp. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh. Quẻ tu than đại cát. Tọa Tây bắc/ hướng Đông Nam tùy nghi khai/động.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top