Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 005 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 005 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Xuân sơn Chấn, Hạ phong Tốn

Ngọa long khỏi, mãnh hổ kinh.

Phong vân hội họp

Cứu tế thương sinh.

DỊCH NGHĨA

Xuân Lôi chấn, Hạ giao hòa,

Rồng nằm thức dậy, giỡn già trên mây

Cọp kia thấy sợ chạy ngay

Gió mây hội họp dịp may cứu người.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động, Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát, nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá, ngược lại ắt mệt đó.

Quẻ này tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông, vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động, mùa hạ có gió đông, đó là hiện tượng của trời đất giao thái, thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây, mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ, và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Hơn nữa, Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng, thanh bình an vui. Cho nên người cầu xin được quẻ này, sở cầu mưu ắt được toại nguyện.

Tuy nhiên, thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên, như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp, mới là dịp may thành đạt” vậy.

Quẻ dạy: Cầu tài, cầu danh thì tốt nhất, nếu cần chờ ngày Dần, ngày Thìn thì đẹp hơn. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sấm xuân động, gió hạ khoan

Rồng trỗi dậy, hổ kinh hoàng thoái lui

Gió mây hòa hợp đất trời

Dân lành no ấm thỏa lời tụng ca

Quẻ Thổ/ Trung tâm. Số 5. Vào/ra được 8 cửa. Kết được 8 trục. Tên là Đức Tin. Đức tin xác lập, kiên định, thủy chung. Đọc lại: Gió mây hòa hợp đất trời / Dân lành no ấm thỏa lời tụng ca../ Quẻ Đại cát. Lợi lạc mọi điều. Lộc quẻ quanh năm. Tối hỷ với người Mậu/Kỷ, người Thìn/Tuất Sửu/Mùi.

Các việc cầu danh, cầu tài không cần bàn. Tu thân đức tin thành tự tin, xác quyết là điều quan trọng và là yếu tố căn bản của mọi thành tưu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top