Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 004 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 004 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG BÌNH

Bát Thuần Càn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Xuân hoa kiều mỵ

Bất cấm vũ đả phong nhiêu.

Thu cúc u phương

Phản nại sương lăng tuyết ngạo

DỊCH NGHĨA

Hoa Xuân khoe sắc màu tươi

Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa

Cúc cô đơn, nở trễ mùa

Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương.

Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng, dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột.

Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời, hơi nào phải lụy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Chưa tốt lắm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Hoa xuân tươi đẹp thế

Mà không ngăn được gió dập mưa vùi

Cúc hoa ngào ngạt thế

Mà đành chịu sương sa tuyết phủ

Quẻ Mộc. Phương Đông Nam. Chủ phú quý, gia tài, điền sản, vàng bạc, miếng ăn, cái mặc, tay hòm chìa khóa, ruộng sâu trâu nái..Thuộc con gái trưởng.

Quẻ hung/cát song hành. Hung cát trong một chữ thời. Tùy thời thì không lỗi. Đức của quẻ là lý, là thuận, là tử tế. Mùa quẻ tháng Tư, tháng Mười. Lợi lạc đặc biệt với người Thìn/Tốn/Tỵ.

Cát tường việc cầu tài, cầu quan, buôn bán gầy dựng điền trạch, bất động sản. Việc sinh con, nhất là gái, được phúc lộc. Việc học hành thị cử được nên danh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top