Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 003 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 003 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG BÌNH

Bát Thuần Càn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tràng An hoa bất khả cập

Xuân phong trung mã đề tật

Cấp tảo gia tiên

Sau nhiên sinh sắc.

DỊCH NGHĨA

Trường An hoa nở khó thay,

Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa.

Thời lai, mệnh xấu sẽ qua,

Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác.

Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin.

Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành.

Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Làm sao đến được Tràng An

Gió xuân dục ngựa ngựa khoan hoan chờ

Ra roi nhung gió vó thơ

Vận may thách đố cuộc cờ Tràng An

Quẻ Mộc. Phương chính đông. Coi sóc việc Sinh/Dưỡng/ Tự trọng. Thuộc con trai trưởng. Người Dần/ Mão được quẻ này tăng phước lộc. Người Giáp/ Ất được quẻ này, thăng tiến tài/quan. Quẻ bình hòa. Tạo phúc: Thanh minh trong tiết tháng ba..

Với quẻ này, nam nhân và các việc/sự thuộc dương cứ thẳng tiếng, không nên ngần ngại đắn đo, việc/sự có mở/kết hành thong, thành tựu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top