Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 002 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 002 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Địa hữu thần

Thậm uy nghiêm

Hưng bang, phụ quốc

Tôn chủ tà dân

DỊCH NGHĨA

Đất này là đất có thần

Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh

Hưng bang Quốc phụ dân sanh

Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng.

Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm.

Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu.

Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Đất có thần, đất có thần

Bảo thế để thấy bội phần thiêng liêng

Thần không là của tư riêng

Đất bao la mở cõi miền thương yêu

Quẻ Thổ. Coi sóc việc sinh tồn, sinh lý. Thuộc Mẹ. Thuộc Hôn nhân tên là chồng/ vợ. Quẻ đại cát. Lợi việc hiếu, việc nghĩa. Lợi cầu tài, cầu quan, cầu con. Lợi gia đạo, nghiệp học, tấn học. Lợi mưu sự, hội sự. Đặc biệt lợi việc hỷ. Lợi nũ nhân. Khắc kỵ việc tang ma, tranh đoạt.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top