Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 001 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 001 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Thiên môn nhất quải bảng

Dự định đoạt tiêu nhân

Mã tô phường thảo địa

Thu cao thính lọc minh

DỊCH NGHĨA

Cửa trời treo bảng đề danh

Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên

Âm vang ngựa thét băng miền,

Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai

LỜI BÀN

Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa.

Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắc thành vậy.

Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bảng hoa treo giữa cổng trời

Hai vầng Nhật Nguyệt gọi người tranh huy?

Vó tung ngựa hí cỏ thi

Giữa thu nghe tiếng nai thì thầm hương..

Quẻ thủy. Khởi Đạo. Khởi ma trận. Khởi thai khí. Khởi sự, khởi việc, khai trương, kết hôn, xuất hành. Là số 1. Là Sự Nghiệp. Ma trận bắt đầu vận động. Lên số 2 là thuận lý. Mùa quẻ quanh năm. Quẻ đại cát. Lợi nam nhân. Lợi lạc cho tất cả mong/cầu. Khắc kỵ nghi hoặc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top