Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Tốn vi phong

57.Tốn vi phong

Ðại cương:

Tên quẻ: Tốn là thuận (thuận nhi nhập, thuận theo để đi vào một công việc gì, có mềm dẻo mới thành công).

Thuộc tháng 4.

Lời tượng

Tùy phong: Tốn. Quân tử dĩ thân mệnh hành sự.

Lược nghĩa

Gió theo nhau là quẻ Tốn (thuận) người quân tử lấy đấy mà tự ra mệnh lệnh để làm việc.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 4 là cách công danh phú quý, sanh mùa xuân, mùa hạ cũng được phúc dày.

THƠ RẰNG:

Trên non không thấy mắt xanh,

Bên sông gặp gỡ tâm tình thương nhau.

Hàn vi sau ắt sang giàu

Nhờ ơn tri ngộ, công đầu hiển vinh.

Hào 1:

Tiến thoái, lợi vũ nhân chi trinh. Ý HÀO: Nên quả quyết.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn có tiến, võ có công, lợi ra ngoài trước nghịch, sau thuận.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ làm được việc nhỏ, làm lớn sẽ tai hại, về công kỹ nghệ cũng hay bỏ gốc thay ngọn. Ðược sức thợ thuyền.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tiến thoái bất địch, kiêm quyền, trong khó có dễ. _Giới sĩ: Vào văn lợi hơn võ. _Người thường: Có cái mất cái được. Số xấu hay bị nghi ngờ dèm pha.

Hào 2:

Tốn tại sàng hạ, dụng sử vu, phân nhược cát, vô cữu. Ý HÀO: Ði đúng đường của người hiền làm việc nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðức lớn, biện pháp hay vẫn khiên tốn, công danh hiển đạt, có thể giữ chức thái tử, Ngự sử,

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thì làm việc qui mô nhỏ thôi, hoặc làm thầy thuốc (I) thầy số, tăng ni, tâm sự đa đoan bất nhất.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Có thay đổi, hoặc sang ngành ngôn luận, sử quán. _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Thành thực nên người cảm phục, kinh doanh được việc.

Hào 3:

Tần tốn, lận. Ý HÀO: Không khéo tốn thuận nên mắc lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quá cương, không biết hạ mình xuống với người, lấy thế hiếp người, nên bị đời ghét.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hay gây hấn, chọc hờn, kiêu hãnh, ngỗ ngược không ai chịu nổi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị khiển trách, cách giáng. _Giới sĩ: Lo có sự tổn thất. _Người thường: Cùng khốn, càng hoạt động càng thất bại thêm xấu hổ.

Hào 4:

Hối vong, điền hoạch tam phẩm. Ý HÀO: Có công, thu hoặch được nhiều.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài do dự lớn, mà vẫn khiêm cung làm đến chức lớn lắm, hoặc tư lệnh quân đội ở thành môn, lập được quân công. Chiến thắng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là điền gia, Ông, sung túc, an vui tự tại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hoặc tổng chế ba quân ngoài biên hoặc; làm chức trông coi Tế tự. _Giới sĩ: Công danh thành tựu. _Người thường: Ðược lợi, được phúc.

Hào 5:

Trinh cát, hối vong, vô bất lợi, vô sơ hữu chung, tiên canh tam nhật, hậu canh tam nhật, cát. Ý HÀO: Có công nghĩa cả, lại biết hóa thiện nữa.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết đem công về ngay, đem quá về vừa, thẩm xét kỹ càng, tuổi thanh niên khó phát đạt, đến muộn tuổi thành công.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuy không được đại dụng nhưng cũng có thanh danh, việc phải làm đi làm lại, trước khó sau dễ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tiên trở hậu thuận việc phải có kỳ hẹn, mưu vọng có chuyển biến. _Giới sĩ: Nên danh. _Người thường: Có phúc, lợi.

Hào 6:

Tốn tại sàng hạ, táng kỳ tư phủ, trinh, hung. Ý HÀO: Quá tốn thuân, nên xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Khiêm tốn tự hạ làm cho kẻ cường bạo cũng mến phục, tuy không được đắc dụng, cũng giữ được bản thân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thô lậu, vất vả, tai ách đến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Thôi việc, tổn hại đến cùng. _Người thường: Có lo tổn, nhưng số tốt thì trong xấu có người cứu giúp, nơi đất chết lại tìm ra sống, công thành vui vẻ.

>> Xem thêm quẻ: Thuần Tốn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top