Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Phong địa quán

20.Phong địa quan

Ðại cương:

Tên quẻ: Quan là quan sát (xem xét kiểm thảo)

Thuộc tháng 8

Lời tượng

Phong hành địa thượng: quan. Tiên vương dĩ tỉnh phương, quan dân thiết giáo.

Lược nghĩa

Gió đi trên đất là quẻ quan (xem xét). Người quân tử lấy đấy mà tuần tỉnh địa phương, xem xét dân tình để đặt phép giáo hóa.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Tân, Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Yên thân lợi xứ hành,

Quan sát khắp dân tình,

Quẫn bách thu đông khoảng,

Thấy hùm cũng chớ kinh

Hào 1:

Ðồng quan, tiểu nhân vô cữu, quân tử lận. Ý hào: Không có đức, không đáng gần vị nguyên thủ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tính mẫn tiệp, đĩnh ngộ, tập khoa tiểu nhi, kế sống qua ngày.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Dù có lợi danh cũng nhỏ hẹp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: địa vị thấp, gian nan. _Giới sĩ: tiến thủ chuyển hướng trở về. _Người thường: tính thì khéo mà làm thì vụng, ngớ ngẩn dễ bị lường gạt.

Hào 2:

Khuynh quan, lợi nữ trinh. Ý hào: Chí thấp, không nhìn xa được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài sơ đức mỏng, chức nhỏ an Phận, mà sau cũng có điều hối thẹn. Hoặc nhờ được quí bà nào giúp đỡ, hoặc được vợ giầu. Nữ mệnh được phúc thọ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sinh kế thấp kém, quê mùa.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: tài lực không đầy đủ. _Giới sĩ: văn lý không thông hoạt. _Người thường: tối ở nhà, tối ra chợ, buồn vui phức tạp, hoặc xấu hổ về việc phụ nhân. Hào này nữ mệnh thì tốt, nam mệnh sấu.

Hào 3:

Quan ngã sinh, tiến thoái. Ý hào: Xem xét để tiến thoái cho chính đáng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tiến đức tu nghiệp kịp thới, là bậc minh triết. MỆNH -

KHÔNG - HỢP: Nay tiến mai thoái, có lập gian nan.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: tiến thoái vô định. _Giới sĩ: cạnh tranh bất nhất. _Người thường: cái được cái mất, nên xét kỹ.

Hào 4:

Quan quốc chi quang, lợi dụng tân vu vương. Ý hào: Nghĩa (quân-thần) buổi thịnh thời.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức đầy đủ, làm giường cột quốc gia, có quyền giám sát.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có tài đức, làm thượng khách nước nhỏ.

XEM - TUẾ- VẬN: _Quan chức: hoặc ở Hàn Lâm Viện hoặc làm chức vị thanh cao. _Giới sĩ: đỗ cao ở nước ngoài. _Người thường: ra ngoài buôn bán lớn.

Hào 5:

Quan ngã sinh, quân tử vô cữu. Ý hào: Bậc nguyên thủ xét kỹ cách sinh hoạt để trị nước, thì không hổ thẹn với chức vụ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðem lòng trung chính của mình để cải hóa thiên hạ. Tụng hiền, quí đức.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là kẻ sĩ, có danh có thọ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: trên mến, dân quí. Lộc vị cao. _Giới sĩ: văn chương nổi tiếng ở quốc học. _Người thường: sinh nhai dễ chịu. Nữ mệnh có sanh nở, Bệnh nhân: sống.

Hào 6:

Quan kỳ sinh, quân tử vô cữu. Ý hào: Trở lại bản thân để tự trị, làm tiêu biểu cho dân.

MỆNH -HỢP - CÁCH: Bậc thượng lưu làm gương cho dân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Uất Uất, không phát triển được tài năng, nên đi vào đường thanh tu.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: lui về tu tĩnh, có sở đắc. _Giới sĩ: tiến thủ gian nan, chưa toại ý. _Người thường: kinh doanh trở trệ, có bệnh thì khỏi sinh nở nuôi được.

>> Xem thêm quẻ: Phong Địa Quan trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top