Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Phong thủy hoán

59.Phong thủy hoán

Ðại cương:

Tên quẻ: Hoán là Tán (tiêu tan, không tụ một chỗ)

Thuộc tháng 3

Lời tượng

Phong hành thủy thượng: Hoán, Tiên Vương dĩ hưởng vu Đế, lập miếu

Lược nghĩa

Gió đi trên nước là quẻ Hoán (tiêu tan). Đấng Tiên Vương lấy đấy dâng lễ lên để nên dựng miếu thờ (để quy tụ lòng người khỏi tản ra).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Tân: Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 3 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Mộng vào đường thẳm thiên thai

Lên non chuyện ấy cùng ai hẹn ngày

Sắc xuân hương lạ gió bay

Cành xưa hoa nở lần này đẹp hơn

Hào 1:

Dụng chửng, mã tráng, cát. Ý HÀO: Cứu sự lìa tan, có dương cương giúp nên cứu được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài đức lại ra sức làm, gặp được tri kỷ, nên lòng người cảm phục, thế nước vững bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng khởi gia dễ dàng, được người giúp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng chuyển lẹ. _Giới sĩ: Có vận bay nhẩy. _Người thường: Ðược bậc tôn trưởng đề cử nên mưu việc toại ý.

Hào 2:

HOÁN, bôn kỳ kỷ, hối vong. Ý HÀO: Có đất căn cứ, nên cứu được lìa tan.

MỆNH -HỢP - CÁCH: Ðương thời hoán, biết cơ biến để cứu vớt thì phục hưng được, trước gian khổ, sau dễ dàng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lìa nhà, động lực kinh doanh, buổi đầu thất chí, an tĩnh lâu lâu, muộn sau toại nguyện..

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Làm trưởng, cầm quyền binh, hoặc được phong tướng, dự mưu quốc sự.. _Giới sĩ: Nên danh. _Người thường: Mưu vọng việc nhà thành, Tăng đạo thụ ân. Số xấu, chạy ngược chạy xuôi, thất lạc, trốn tránh.

Hào 3:

Hoán kỳ cung. Vô hối. Ý HÀO: Ðem thân để cứu nạn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nắn cái thiên lệch để về với chính, bớt thái quá để tới trung dung, chỉ lo việc lớn, trên vì nước dưới vì dân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Xa người thân, gần kẻ sơ, lìa nhà lập nghiệp, chẳng vinh, chẳng nhục, hoặc là tăng đạo tu dưỡng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ở đô thị thì đổi đi địa phương- Tai ách tiêu tan. _Giới sĩ: Lợi thì ở bên ngoài. _Người thường: Hoạch lợi.

Hào 4:

Hoán kỳ quần, nguyên cát, hoán hữu khưu, phỉ di sở tư. Ý HÀO: Bỏ cái bé, lập cái lớn, phải trù mưu chí lý.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giải tán bè đảng mình để hòa với đảng lớn, lập công phi thường.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tài đức hơn người, có danh có lợi, nhưng tụ tán bất nhất.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hay đứng đầu tỉnh quận. _Giới sĩ: Tài vượt người đỗ ưu. _Người thường: Có hung thì tán, có mưu vọng thì thành. Số xấu chẳng lợi. Có triệu chứng chôn cất trên gò cao.

Hào 5:

Hoán hãn kỳ đại hiệu, hoán vương cư, vô cữu. Ý HÀO: Rút quân về, mở rộng đức ra.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài cao, vị trọng, đức phục các nước nhỏ, sự nghiệp hiển hách, phúc trạch lớn lao.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí khí hơn người, dù chẳng phú quí vẫn có tiếng tăm.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Có thăng chuyển, có tiến thủ, có tai họa thì tiêu tan, cầu lợi được lợi.

Hào 6:

Hoán, kỳ huyết khử, dịch xuất, vô cữu. Ý HÀO: Có công cứu thời hoán, không hổ thẹn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Gan trung đởm nghĩa, cứu hiểm họa cho dân, công thành việc trọn, hưởng vị cao, lộc dày.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Biết thời nên lùi, ngoại du phương xa, tránh hiểm ra ngoài, đổi nguy ra an.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ở trung ương được chuyển đi ra ngoài, làm vũ tướng thì ra trị nạn. _Giới sĩ: Dời nơi ở ẩn. _Người thường: Dời chỗ hiểm đến nơi an. Kiện tụng hết, tật ách khỏi, ở tối ra sáng.

>> Xem thêm quẻ: Phong Thủy Hoán trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top