Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Phong lôi ích

42.Phong lôi ích

Ðại cương:

Tên quẻ: Ích là Tổn (Tổn trên mà ích dưới mới thật là Ích)

Thuộc tháng 7

Lời tượng

Phong lôi: Ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải.

Lược nghĩa

Gió sấm là quẻ Ích. Người quân tử lấy đấy mà hễ thấy điều lành thời dời đến gần, có điều quá thời sửa đổi ngay.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Canh: Tý, Dần, Thìn

Tân: Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

Sanh từ tháng 2 đến tháng 8 thì phúc dày.

Các tháng khác phúc nhỏ.

THƠ RẰNG:

Ích tổn tại hào ba,

Thấy lành phải đổi ra,

Lộc rừng xuân mới đến

Cảm khái nếp vinh hoa

Hào 1:

Lợi dụng vi đại tác,nguyên cát vô cữu. Ý HÀO: Có nhiều việc lớn để làm và việc làm có nhiều điều thiện.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Làm việc lớn, lập công to, lượng đồ dài lâu chu tất vạn toàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng làm lành, lớn thì việc to, nhỏ thì canh tác, cửa nhà hưng vượng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Lên cao. _Giới sĩ: Trúng tuyển lớn. Chữ Ðại là ám chỉ: Ðại học, đại sư, đại đức. _Người thường: Cũng có đại công tác, đại lợi.

Hào 2:

Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh cát trinh, vương dụng hưởng vu đế, cát. Ý HÀO: Trên dưới đều hưởng ích lợi cả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vô tư, được lương bằng đến với mình, cấp trên yêu, dưới dân kính.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Giữ mình, kính trên, lợi quan cận quý, thu dụng khá đầy đủ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng chuyển. _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Buôn bán hoạch lợi, hưởng lộc tế tự, được phúc.

Hào 3:

Ích chi dụng hung sự, vô cữu; Hữu phu trung hành, cáo công dụng khuê. Ý HÀO: Hết đạo trung với nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðã làm việc nước thì phải tận tuỵ để cứu dân sinh, để làm ích cho phong hóa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Vào sanh ra tử, đổi nguy thành an, được tôn quí tin dùng, muộn tuổi hưởng phúc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ra quân lập công to. _Giới sĩ: Thành danh, tuyển nhập, cải trật. _Người thường: Ðắc lợi. Số xấu thì càng xấu, sợ quan tụng, tai họa.

Hào 4:

Trung hành cáo công tòng; lợi dụng vi y thiên quốc. Ý HÀO: Làm ích cho dưới nê trên thì người lãnh đạo, dưới thì dân chúng đều tin theo.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Công minh chính đại lập công huân lớn nhứt đời, trên dưới đều mến phục.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng cán biện được như ý, sáng nghiệp duy tân.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trách nhiệm trọng đại được trên mến. _Giới sĩ: Ðược tiến cử thành danh. _Người thường: Có việc tu tạo, đổi dời vui vẻ. Kiện tụng có thể thân bầy phải trái được.

Hào 5:

Hữu phu huệ tâm, vật vấn, nguyên cát, hữu phu, huệ ngã đức. Ý HÀO: Làm ích cho dưới mà chứng minh được lòng thành của mình, có cơ được đáp ứng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức phụ tá được việc nước, cảm phục được lòng dân, công danh lợi đạt phúc lộc phong doanh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng nhân hậu, có lòng làm ơn huệ cho người khác, nên hưởng phúc, là tăng đạo thì thông tuệ, di buôn bán cũng tử tế.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp lãnh đạo, sáng suốt. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh. _Người thường: Doanh mưu xứng ý. Tăng đạo ở vị nhỏ thấp được tri ngộ tôn quí.

Hào 6:

Mạc ích chi, hoặc kích chi, lập tâm vật bằng, hung. Ý HÀO: Cầu ích đến cùng, hoặc đến nỗi phải đánh đuổi thì nhiều người oán.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tham tài, tổn vật, cầu danh lấy lợi, phải lập tâm theo đạo hằng thì may còn đỡ tai họa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hiểm trá, lợi mình tổn người, tai họa cùng đến, thân gia khó giữ được.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vì tham nhũng bị phạt, đổi. _Giới sĩ: Cạnh tranh quá; bị nhục. _Người thường: Chuyên vụ lợi bị oán trách, hình khắc tổn thương thê thảm.

>> Xem thêm quẻ: Phong Lôi Ích trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top