Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Phong sơn tiệm

53.Phong sơn tiệm

Ðại cương:

Tên quẻ: Tiệm là Tiến (tiến dần như chim bay lên cao dần).

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Sơn thượng hữu mộc: Tiệm. Quân tử dĩ cư hiền đức thiện tục.

Lược nghĩa

Trên núi có cây là quẻ Tiệm (tiến dần). Người quân tử lấy đấy mà cư xử theo đức tốt dần lên, làm cho phong tục lành dần lên.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Tân: Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ôm cần đợi cá bên sông,

Đợi lâu được cá xúm đông đớp mồi

Hào 1:

Hồng tiệm vu can, tiểu tử can, hữu ngôn vô cữu. Ý HÀO: Không được yên,chưa phải thời, không tiến được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có hiền đức, do khoa danh mà dần dần tiến chức nhưng phòng bị gian nịnh xuyên tạc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng sinh nhai đi từ thấp lên, nhưng vất vả và hay miệng tiếng.

XEM - YUẾ - VẬN: _Quan chức: Phải nói thẳng, điều trần lợi hại. _Giới sĩ: Không có người ứng viện, tiến khó. _Người thường: Bị cùng đường tai ách.

Hào 2:

Hồng tiệm vu bàn, ẩm thực khản khản, cát. Ý HÀO: May gặp được an hưởng lộc vị.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài cao đức trọng, Ðem nước đến chỗ an vui như ngồi bàn thạch, phúc trạch dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng no ấm có thừa, là kẻ sĩ ở ẩn nơi sơn lâm, hoặc tiêu dao nơi giang hồ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược hưởng lộc tế lễ. _Giới sĩ: Dự yến tiệc. _Người thường: Bận việc cỗ bàn bếp núc, có lợi và vui vẻ.

Hào 3:

Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dụng bất dục, hung; lợi ngự khấu. Ý HÀO: Không được yên ổn, vô đức nên không tiến được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Kiêm tài đức, văn võ, chỉ khổ về vợ con.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bỏ tổ nghiệp, bỏ văn theo võ Tự cao tự đại, chẳng hợp tính với ai, hình khắc vợ con, xử sự lầm lỡ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị cách giáng. _Giới sĩ: Bị ngăn trở. _Người thường: Sợ hãi, bất hòa, trộm cướp.

Hào 4:

Hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ dốc, vô cữu. Ý HÀO: Gặp bạo mà được yên lành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức có vị nhưng khiêm nhường thì suốt đời an vui.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sinh kế khó khăn, phải kiệm ước, muộn mới đủ dùng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp cường bạo không chế phục nổi, đổi việc vô định. _Giới sĩ: Ðỗ khoa mùa thu. _Người thường: Lợi việc tu tạo, nhà yên ổn.

Hào 5:

Hồng tiệm vu lăng, phụ tạm tuế bất dựng; chung mạc chi thắng, cát. Ý HÀO: Tiến đến hào nguyên thủ, lại gặp người hiền phu tá, nên việc trị nước thành công.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài đức nhưng tới muộn mới phát.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có thanh danh, ở ẩn nơi núi rừng, chí hướng muộn tuổi mới đạt, con muộn sanh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hay bị dèm pha, trước mờ ám sau sáng. _Giới sĩ: Sau mới thành. _Người thường: Trước khó sau dễ, già tổn thọ, nhỏ khó nuôi. Người tận số có triệu chứng đem chôn trên gò cao. Sanh tháng 1 là đại phú quí.

Hào 6:

Hồng tiệm vu qui, kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát. Ý HÀO: Vượt ra ngoài sự thường tình.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hoặc làm nghi biểu một thời hay sư biểu cho bốn phương. Xa gần đều kính phục.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Làm tăng đạo, khoác áo lông chim không màng danh lợi, không làm phe cánh, khó hưởng giầu sang.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược nghi thức đại bát. _Giới sĩ: Bỗng lừng danh. _Người thường: Ðược đề cử, có mưu kế lỗi lạc, không tai họa, có phúc trạch dài lâu.

>> Xem thêm quẻ: Phong Sơn Tiệm trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top