Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ly vi hỏa

30.Ly vi hỏa

Ðại cương:

Tên quẻ: Ly là Lệ (sáng đẹp, văn minh).

Thuộc tháng 4.

Lời tượng

Hai lần sáng làm quẻ Ly (văn minh) bậc đại nhân lấy đấy mà tiếp nối đức sáng suốt soi ra 4 phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp

Kỷ: Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tỵ.

Lại sanh tháng 4 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ngán lâu, nay thấy sáng ngời,

Hoàn cầu hội mới mở thời văn minh

Hào 1:

Lý thác nhiên, kính chi vô cữu. Ý hào: Làm bậy, phải cẩn thận.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Kính thận xét kỹ cơ sự, trỏ về điều chính thì công nghiệp cũng thành, được người ngưỡng mộ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sửa đổi rồi cũng được ít nhiều thụ hưởng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng nông nổi, bất cẩn mà bị lỗi. _Giới sĩ: Phòng sai ngoa, xuyên tạc. _Người thường: Vượt kỷ Phận, bị lôi thôi, hoặc trượt cẳng đau.

Hào 2:

Hoàng ly nguyên cát. Ý hào: Giúp sức xây nền văn minh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Uyển chuyển khiêm nhường giúp người trên, hoá người dưới thành nề nếp văn minh, hưởng phúc lớn rộng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thành thật, nghiệp nhà hưng thịnh, hưởng phúc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Giữ vị cao ở trung ương. _Giới sĩ: Thi đỗ khôi khoa. _Người thường: Hưởng lợi tức.

Hào 3:

Nhật trắc chi ly, bất cổ phẫu nhi ca, đắc đại diện chi ta, hung. Ý hào: Vận đã suy không cứu vãn được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hiểu rõ tính thịnh suy vơi đầy, nên an Phận sống vui thì cũng không tổn hại phúc trạch.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thương thân, tổn tài, hình thê.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cáo hưu. _Giới sĩ: Phòng bị bôi nhọ. _Người thường: Vui quá hóa buồn, gian nan đến nỗi bất nhật táng vong.

Hào 4:

Ðột như kỳ lai như, phần như, tử như, khí như. Ý hào: Cậy cương mạnh để làm biến cách chính trị thì chỉ chóng đi đến chỗ chết.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nếu thủ cựu an thường, trên tuân pháp luật, dưới không gây oán thù thì có thể bảo vệ được thân mình và gia đình.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không trung chinh, lăng bức trên, làm bậy, tội đến chết.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị nghi lộng quyền. _Giới sĩ: Có tài lầm tưởng là ta thông suốt. _Người thường: Ngỗ ngược phạm thượng, hoặc chết vì binh đao, hoặc cực khổ trăm điều.

Hào 5:

Xuất thế đà nhược, thích ta nhược, cát. Ý hào: Bậc nguyên thủ phải hết đạo lo việc nước thì mới được yên.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Mềm dẻo, khiêm tốn, biết lo xa thì kẻ cường bạo mới không chen được vào khe hở, mới bảo vệ được phúc trạch an toàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược hôn ám, quyền ở tay người khác. Hoặc biết phụ lực vào với đại nhân thì đạt chí được phần nào và trước khó sau dễ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðương hiển thì đắc chí, thoái chức mà còn gian nan. _Giới sĩ: Tiến thủ khó. _Người thường: Kinh doanh đình trệ. Vận xấu. Khó tránh buồn rầu than khóc.

Hào 6:

Vương dụng xuất chinh. Hữu gia chiết thủ, hoạch phỉ kỳ xú, vô cữu. Ý hào: Việc chinh phạt đem lại sự chính đáng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn võ toàn tài, mở vận hội thái bình.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hoặc làm binh sĩ, khách buôn, vất vả ngược xuôi, hoặc đau đầu, mất thanh danh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Xuất hay xử cũng nên công. _Giới sĩ: Tiến thủ, đứng đầu danh sách. _Người thường: Kinh doanh đắc lợi.

>> Xem thêm quẻ: Thuần Ly trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top