Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hoả thiên đại hữu

14.Hoả thiên đại hữu

Ðại cương:

Tên quẻ: ĐẠI HỮU là khoan (rộng lớn)

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Hỏa tại thiên thượng: Đại Hữu, quân tử dĩ át ác dương thiện, thuận thiên hưu mệnh.

Lược nghĩa

Lửa ở trên trời là quẻ Đại Hữu (khoan rộng). Người quân tử lấy đấy mà ấn đều ác xuống, dương thiện lên, thuận theo mệnh tốt của trời.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Bụi đời đắm đuối bao phen

Gặp dê hội mới, mới lên dần dần,

Lo sao chân thực mọi phần

Có người Mộc Khẩu ân nhân đấy mà

(Yêu cầu chân dữ thực. Mộc khẩu thị ân nhân)

Hào 1:

Vô giao hại, phỉ cữu, gian tắc vô cữu. Ý hào: Ðã giàu có, không nên quá ham, chịu cực nhọc thì tránh được tai hoạ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức chưa đắc dụng, thừa của mà thiếu danh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhục nhã, gian nan, cố giữ cho khỏi tội lỗi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: tri cơ, lui ngay, chớ tham lộc vị. _Giới sĩ: đừng vội tiến. _Người thường: kẻ dưới lăng loài người trên. Có sự tai biến, cố trì thủ thì khỏi đổ vỡ.

Hào 2:

Ðại xa dĩ tải, hữu du vãng vô cữu. Ý hào: Làm thành việc lớn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài đức, thời loạn lập công to.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng hưởng phúc thọ, giầu có, chẳng lo sợ gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được phong tướng, xuất sư lập công trạng. _Giới sĩ: tiến tới, thành danh. _Người thường: kinh doanh lợi lớn. Người già giảm thọ.

Hào 3:

Công dụng hưởng vu thiên tử. Tiểu nhân phất khắc. Ý hào: Ông lớn được cấp trên tin dùng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài cao đức lớn, tận tụy làm việc nước.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tham có hại, thành khó, bại dễ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: làm nổi trọng trách. _Giới sĩ: Ðỗ ưu hạng. _Người thường: tại nạn, kiển trệ, lăng nhờn người trên.

Hào 4:

Phỉ ký bành, vô cữu. Ý hào: Chức vụ lớn mà biết dẹp bớt sự kiêu mãn của mình thì đỡ lầm lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Không kiêu dâm, đã minh lại triết, trước sau tốt lành.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tham nhỏ chóng đầy, coi bị họa thoán đoạt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: giữ yên chức vị thì không ai đụng chạm đến. _Giới sĩ: đợi thời thì không bị tước đoạt. _Người thường: an Phận, đau mắt.

Hào 5:

Quyết phu giao như, uy như, cát. Ý hào: Ở ngôi trên phải có oai để trị dân.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ân uy đi đôi, xa gần đều ứng, lập công to, hưởng phú quí.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ủy mị, để bị khinh nhờn, ra ơn mà thành oán.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: tri cơ thì thoái. _Giới sĩ: thừa cơ nên tiến(1). _Người thường: xem thời mà động tĩnh, nhưng không nên kiêu mãn mà chịu tai vạ.

Hào 6:

Tự thiên hựu chi; cát, vô bất lợi. Ý hào: Biết khéo sử ở thời Ðại hữu nên trời cũng giúp cho.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Làm lớn mà vẫn khiêm nhường, trời cũng thương, phú quí lâu bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là kẻ sĩ có đạo đức, phong hậu, bình tĩnh, không bị tai họa.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: ngồi vững vàng. _Giới sĩ: tiến, thành danh. _Người thường: kính trên được che chở, nhà nông thịnh vượng.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Thiên Đại Hữu trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top