Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hoả địa tấn

35.Hoả địa tấn

Ðại cương:

Tên quẻ: Tấn là Tiến (tiến bước, thời vận đến).

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Minh xuất địa thượng: Tấn. Quân tử dĩ tự chiêu minh đức.

Lược nghĩa

Ánh sáng lên trên mặt đất là quẻ Tấn (Tiến). Người quân tử lấy đấy mà tự làm sáng tỏ cái đức sáng cho mình.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Thưởng công, nước dựng dân an

Tin xa tốt đẹp, trăm ngàn lộc vinh

Hào 1:

Tấn như, tồi như, trinh cát, võng phu, vô cữu. Ý HÀO: Nhờ có đức, dù bị ngăn, sau vẫn tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giữ nghĩa ở nơi mình, không phải uốn đạo để cầu hợp với người, biết mệnh ở trên trời, nên thong dong giữ chí công danh, sau được toại ý.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có mưu trí nhưng bị trở ngại rất nhiều, quan chức hay sơ xuất, người thường vụng về, khó trường thọ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hay bị trở ngại bởi dư luận xuyên tạc. _Giới sĩ: Thường nhân đối đãi không tin nhau, vừa vui vừa buồn, tĩnh thì hơn.

Hào 2:

Tấ như, sầu như, trinh cát, thụ tư giới phúc, vu kỳ vương mẫu. Ý HÀO: Nhờ có đức, tuy buồn nhưng sau được phúc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nhờ phúc lớn của TỔ MẪU, nhưng vẫn buồn về đạo không hành được.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là đoan chính buồn vui bất thường, được mẹ hiền, hoặc âm quí nhân giúp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tiến được. _Giới sĩ: Trước lỡ sau được. _Người thường: Ðược toại ý. Ðược mẹ hiền, vợ giầu.

Hào 3:

Chú doãn, hối vong. Ý HÀO: Có chí cùng đi lên, không ai ức chế nổi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tìm người đồng đạo đồng khí để tiến tu, không làm điều gì để hối tiếc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người thành thật, chân chính, nhiều bạn ít thù, bình sinh an lạc vô ưu.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Có thăng chuyển. _Giới sỉ: Ðược tiến củ. _Người thường: Được bạn tốt cùng kinh doanh có lợi.

Hào 4:

Tấn như, thạch thử, trinh lệ. Ý HÀO: Ðức không đáng ngồi chỗ ấy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị ngôi trên cả trăm đồng nghiệp làm nhiều ghen ghét.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ngang ngạnh ngông cuồng, không đạt kết quả gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị trở ngại. _Giới sĩ: Khó tiến. _Người thường: Khó tránh kiện tụng, vu oan.

Hào 5:

Hối vong, thất đắc vật tuất, vãng cát vô bất lợi. Ý HÀO: Bậc vương giả vô tâm mà giáo hóa dân, nên thiên hạ trở nên thuận tình hết.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn chương đạo đức hơn đời, cô cao, việc làm không mưu lợi không kể công, mà danh lợi trọn vẹn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người óc sáng, chí rộng, biết xa, lo sâu, điều được mất mặc cho tự nhiên, tiến ngừng đều toại chí.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược vinh thăng. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh. _Người thường: Ðược lợi.

Hào 6:

Tấn kỳ dốc, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cữu, trinh lận. Ý HÀO: Vô đức, ngồi cao mà không miễn được sự trừng phạt ấp mình.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương ở ngôi cực, cùng thê rồi, không hiển lên được hoặc làm quận trưởng (huyện - tể) quân quan, có tượng là ấp thôn, dù gian nan nhưng không hại lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có tài không đức, ruột thịt không thân, hay đấu tranh, hoặc làm lính.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ăn lộc ấp làng. _Giới sĩ: Tiến thủ, nhưng dương chưa rõ. _Người thường: Tu tạo nhà cửa. Số xấu có hình phạt, tang tụng.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Địa Tấn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top